Menu główne

Strategia ZIT

Gmina Będzino
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Karlino
Gmina Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Miasto Gmina Koszalin
Gmina Manowo
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Sianów
Gmina Siemyśl
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie

Współpraca i osiąganie wspólnych celów

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wyznacza cele rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego, wypracowane wspólnie przez samorządy terytorialne tworzące Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny.

Do najważniejszych celów Strategii ZIT KKBOF w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego należy:

wzmocnienie infrastruktury drogowej i usprawnienie połączeń drogowych

stworzenie sprawnej i zintegrowanej komunikacji publicznej,

wymiana taboru transportu publicznego,

budowa multimodalnych centrów przesiadkowych wraz z centrum usług informatycznych i komunikacyjnych,

rozbudowa dostępnych terenów inwestycyjnych, umożliwiających łatwe rozpoczęcie działalności lub jej rozwinięcie podmiotom z sektora MŚP,

rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw,

tworzenie nowych miejsc w przedszkolach,

wspieranie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i zawodowego.

Wyznaczone w Strategii ZIT KKBOF cele rozwoju będzie można w pełni osiągnąć poprzez zaangażowanie mieszkańców, reprezentujących ich organizacji społecznych oraz przedsiębiorstw aktywnie działających na obszarze 19 gmin partnerskich: Miasto Koszalin, Miasto Kołobrzeg, Miasto Białogard oraz miast i gmin: Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie.

Na realizację zintegrowanych przedsięwzięć w ramach ZIT KKBOF w latach 2014-2020 przeznaczono 40 mln euro.

Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 1 - Lista projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF, kwiecień 2023 r.

Wykaz zmian do Strategii ZIT KKBOF w ramach aktualizacji w 2023 r.

Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Instytucji Zarządzającej RPO WZ

Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zaopiniowania zmian w Strategii ZIT KKBOF

Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Minister Funduszy i Polityki Regionalnej


Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF z dnia 08 września 2021 r.

Załącznik nr 1 - Lista projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF, wrzesień 2021 r.

Wykaz zmian do Strategii ZIT KKBOF w ramach aktualizacji w 2021 r.

Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Instytucji Zarządzającej RPO WZ

Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zaopiniowania zmian w Strategii ZIT KKBOF

Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Minister Funduszy i Polityki Regionalnej


Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF z dnia 31 lipca 2020 r.

Załącznik nr 1 - Lista projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF z dnia 31 lipca 2020 r.

Wykaz zmian do Strategii ZIT KKBOF po przeprowadzonych konsultacjach

Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Instytucji Zarządzającej RPO WZ

Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zaopiniowania zmian w Strategii ZIT KKBOF

Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Minister Funduszy i Polityki RegionalnejUchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian w Strategii ZIT KKBOF

Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Instytucji Zarządzającej RPO WZ


Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF z dnia 18.10.2017 r.

załącznik nr 1 - Lista projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF z dnia 18.10.2017 r.

Pozytywna opinia Strategii ZIT Ministerstwa Rozwoju

Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Instytucji Zarządzającej  RPO WZStrategia ZIT KKBOF podlega aktualizacji w przypadku pojawienia się "wewnętrznej bądź zewnętrznej potrzeby".

Zgłaszanie zmian do Strategii ZIT KKBOF:

1. Wypełnienie formularza Wniosek o wprowadzenie zmian/y do Strategii ZIT KKBOF 

2. Przesłanie podpisanego dokumentu na adres mailowy aleksandra.kosowicz@um.koszalin.pl lub zit.kkbof@um.koszalin.pl

Wszystkie proponowane zmiany do Strategii ZIT KKBOF podlegają weryfikacji Biura ZIT KKBOF

Nazwa gminy
Projekty
Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku