Menu główne

Wykaz szpitali w Koszalinie

Wykaz szpitali z Koszalina posiadających kontrakt z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia


Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, Koszalin, ul. Chałubińskiego 7, tel. 94 348 84 00

 • Anestezjologia i Intensywna Terapia 94 34 88 291
 • Anestezjologia i Intensywna Terapia Dziecięca 94 34 88 281
 • Chemioterapia - Hospitalizacja
 • Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych, ul. Orla 2, tel. 94 346 00 18
 • Chemioterapia w trybie jednodniowym
 • Chirurgia Dziecięca i Urazowo-Ortopedyczna 94 34 88 240, 94 34 88 247
 • Chirurgia Ogólna i Onkologiczna 94 34 88 222
 • Chirurgia Naczyniowa 94 34 88 162
 • Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna 94 34 88 170
 • Chirurgia Szczękowo - Twarzowa
 • Choroby Wewnętrzne
 • Izba Przyjęć Zakaźna 94 34 88 298
 • Choroby Zakaźne 94 34 88 376, 94 34 88 297, 94 34 88 292
 • Dermatologia 94 34 88 197
 • Diabetologia
 • Izba Przyjęć Dziecięca 94 34 88 252
 • Izba Przyjęć Ogólna 94 34 88 106
 • Kardiologia 94 34 88 296, 94 34 88 293
 • Laryngologia 94 34 88 164
 • Neonatologia 94 34 88 226, 94 34 88 339
 • Neurochirurgia 94 34 88 481
 • Neurologia 94 34 88 130
 • Okulistyka 94 34 88 129
 • Onkologia 94 34 88 204
 • Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Oddział Dziecięcy 94 34 88 256, 94 34 88 253
 • Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna 94 34 88 159
 • Urologia 94 34 88 233
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy, 94 34 88 498


Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Koszalin, ul. Niepodległości 44-48, tel. 094 34 22 051-53

 • Chemioterapia - Hospitalizacja
 • Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych
 • Chemioterapia w trybie jednodniowym
 • Choroby Płuc
 • Izba Przyjęć

Samodzielny Publiczny ZOZ MSWiA Koszalin, ul. Szpitalna 2

 • Chirurgia Ogólna - tryb jednodniowy, tel. 94 347 16 64, 094 347 16 54
 • Choroby Wewnętrzne, tel. 94 347 16 84, 094 347 16 86
 • Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu - tryb jednodniowy, tel. 94 347 16 64
 • Izba Przyjęć, tel. 94 347 16 84

NZOZ Uromed Sp. z o.o. Koszalin, ul. Głowackiego 7, tel. 94 340 00 65

 • Chirurgia Ogólna - tryb jednodniowy
 • Ginekologia - tryb jednodniowy
 • Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu - tryb jednodniowy

Prywatna Lecznica Chirurgiczna Praxis sp. z o.o. Koszalin, al. Armii Krajowej 7, tel. 94 346 14 01

 • Chirurgia Ogólna 94 342 71 71
 • Położnictwo i Ginekologia 94 342 71 71
 • Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu 94 342 71 71

Euromedic Onkoterapia Sp. z o.o. Międzynarodowe Centrum Onkoterapii
75-581 Koszalin, ul. T. Chałubińskiego 7 tel. 94 71 11 300

 • Brachyterapia
 • Teleradioterapia
Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku