Menu główne

Żłobki niepubliczne


Wykaz niepublicznych żłobków i dziennego opiekuna w Koszalinie wraz z odpłatnościami  stan na kwiecień 2021r.


Obecnie Miasto Koszlain posiada 29 podmiotów z 1.493 miejscami,  z czego:

 - 1 Żłobek Miejski z 7 oddziałami – 540 miejsc;

 - 19 Żłobków Niepublicznych - 950 miejsc;

 - 1 dzienny opiekun - 8 miejsc

 

Miasto Koszalin  udziela dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 w wysokości 400 zł na dziecko uczęszczające do żłobka niepublicznego i 200 zł na dziecko w uczęszczające do klubu malucha zgodnie z uchwałą nr XII/233/2019 z dnia 28 listopad 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów  prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Koszalin   

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku