Menu główne

Żłobki niepubliczne


Wykaz niepublicznych żłobków i dziennego opiekuna w Koszalinie wraz z odpłatnościami  stan na kwiecień 2024r.


Obecnie Miasto Koszlain posiada 25 podmiotów  z 1.297 miejscami,  z czego:

 - 1 Żłobek Miejski z 7 oddziałami – 540 miejsc;

 - 16 Żłobków Niepublicznych - 749 miejsc;

 - 1 dzienny opiekun - 8 miejsc 

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH + 2021

 

Zapewnienie funkcjonowania w 2021r. 190 miejsc opieki utworzonych przez Gminę Miasto Koszalin z udziałem programu „MALUCH” (wcześniejszych edycji):

1. Żłobek Miejski Oddział "Puchatek" ul. Dokerów 6a, 75-202 Koszalin- 50 miejsc – 48.000 zł

2. Żłobek Miejski Oddział "Smyk" ul. Chrzanowskiego 10, 75-327 Koszalin- 40 miejsc- 38.400 zł

3. Żłobek Miejski Oddział Jas i Małgosia, ul. Spasowskiego 14, Koszalin- 100 miejsc – 96.000 zł

  

Miasto Koszalin  udziela dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 w wysokości 400 zł na dziecko uczęszczające do żłobka niepublicznego i 200 zł na dziecko w uczęszczające do klubu malucha zgodnie z uchwałą nr XII/233/2019 z dnia 28 listopad 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów  prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Koszalin   

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku