Menu główne

Galeria pod żaglami

Galeria powstała z inicjatywy Społecznego Komitetu Ratowania Starego Koszalina i jest odpowiedzią na głosy  środowisk związanych ze sztuką, zgłaszających potrzebę utworzenia w przestrzeni miejskiej strefy odpowiedniej do prezentacji malarstwa, rzeźby, ceramiki, rękodzieła ludowego oraz innych  wyrobów artystycznych,  a zarazem otwartej i dostępnej dla mieszkańców i turystów. Głównym   założeniem  projektu  jest umożliwienie twórcom prezentacji prac i  promocji pracowni artystycznych.

Początkowo, pod nazwą "Galeria przy Katedrze"  znajdowała się w okolicy ul. Chrobrego w Koszalinie. Jednakże miejsce to  cieszyło sie słabą popularnościa zarówno wśród artystów jak i odwiedzających.   Rok Koszalińskiej Kultury (2021/2022)  stał się dobrą okazją do odświeżnia formuły Galerii, która została przeniesiona na Rynek Staromiejski i otrzymała nazwę "Galeria pod Żaglami" . Jest to projekt pilotażowy, który realizowany będzie w miesiącach wiosenno-letnich.  

Prace może wystawiać każdy twórca, który uzyska zgodę Prezydenta i identyfikator  umożliwiający korzystanie z „Galerii”.

Procedura jest bardzo uproszczona. Zainteresowani wypełniają kartę zgłoszenia i przedstawiają próbkę swoich wyrobów /zdjęcia, drobne prace, katalogi itp/.

W okresie wiosenno-letnim na Rynku Staromiejskim ponownie wznawia działalność „Galeria pod żaglami”. Dlatego zachęcamy wszystkich artystów do prezentacji swojej twórczości w Galerii, która znajduje się w ciągu wschodnim placu ratuszowego.

Szczegółowa informacja w zakresie wystawiania prac w Galerii pod żaglami oraz karta zgłoszenia do pobrania w poniższych linkach oraz w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych w pokoju nr 18 przy ul. Mickiewicza 26.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku