Menu główne

Rada Kultury

Rada Kultury jest ciałem doradczo – opiniodawczym Prezydenta Miasta Koszalina, w zakresie spraw związanych z działalnością ludzi i instytucji na rzecz kultury w Koszalinie. W skład Rady wchodzą przedstawiciele różnych koszalińskich środowisk twórczych i zawodowych, działający w sferze i na rzecz kultury. Aktualną Radę powołano na lata 2015-2018, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 5 lutego 2015 roku.

INFORMACJA O CZŁONKACH Rady Kultury powołanej na lata 2015-2018

 • Edward Grzegorz Funke doktor nauk technicznych, artysta- fotografik. Członek rzeczywisty Fotoklubu RP, wiceprezes Bałtyckiego Towarzystwa Fotograficznego do 2006 r. i uczestnik kilkudziesięciu wystaw i konkursów fotograficznych, krajowych i zagranicznych. W  Radzie Kultury od 2009 r.
 • Greta Grabowska - architekt wnętrz, laureatka drugiej edycji zachodniopomorskiego konkursu "Wnętrze Roku" w 2001 roku. Zajmuje się również malarstwem i rysunkiem, uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. W Radzie Kultury od 2011 r.Powołana do Kapituły Nagrody Prezydenta na 2015 rok.
 • Joanna Chojecka - dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. W Radzie Kultury od 2009 r.
 • Magdalena Muszyńska - Płaskowicz - członek koszalińskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, prezes Fundacji Consilium, w Radzie Kultury od 2013 r.
 • Wojciech Szwej - artysta - fotografik, otrzymał I wyróżnienie w Foto Konkursie 2009 - National Geographic Socjety, oficjalny fotograf KFDF "Młodzi i Film". Uczestniczy w  Radzei Kultury od 2011 r.
 • Jarosław Barów - kompozytor, aranżer i pianista. Kierownik muzyczny wielu produkcji telewizyjnych. Współwłaściciel Teatru Veriete "Muza". W Radzie Kultury od 2011 r.
 • Barbara Jaroszyk - wiceprezes Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno- kulturowego. Od 2003 roku dyrektor Festiwalu Filmowego ‘Integracja Ty i Ja’. Uczestniczy w Radzie Kultury od 2007 r.
 • Wojciech Bałdys - muzyk, od 1980 r. związany z Filharmonią Koszalińską i Państwową Szkołą Muzyczną w Koszalinie. Popularyzator muzyki w regionie, od 1985 r. Prezes Koszalińskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Uczestnik Rady Kultury od 2005 r. Powołany do Kapituły Nagrody Prezydenta na 2015 rok.
 • Antoni Górkiewicz - kierownik Koszalińskiej redakcji Oddziału Telewizji Polskiej w Szczecinie. W Radzie Kultury od 2013 roku. Powołany do Kapituły Nagrody Prezydenta na 2015 rok.
 • Rafał Wołyniak - specjalista ds. promocji i reklamy w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym, absolwent Akademii Finansów w Warszawie. W Radzie Kultury od 2015 roku
 • Małgorzata Chodkowska- wiceprezes Fundacji "Pokoloruj świat", organizatorka wielu akcji społeczno-kulturalnych. Powołana do Rady w 2018 r.

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku