Menu główne

Rok koszalińskiej kultury

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, przyjaciele koszalińskiej kultury!
Z satysfakcją informujemy, że Rada Miejska w Koszalinie podjęła Uchwałę w sprawie organizacji obchodów Roku Koszalińskiej Kultury. Jest to odpowiedź na wniosek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta, która zwróciła się z prośbą o podjęcie działań na rzecz rozwoju i promocji koszalińskich artystów i zaapelowała o pomoc dla twórców, którzy w ostatnim czasie dotkliwie doświadczyli skutków pandemii. Wniosek poparła Komisja Kultury a podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 kwietnia 2021 r. koszalińscy radni jednogłośnie podjęli wspomnianą Uchwałę.

Wprowadzając Rok Koszalińskiej Kultury pragniemy zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę odgrywa kultura w naszym życiu – zarówno w życiu twórców jak i odbiorców kultury. Celem planowanych działań jest więc pokazanie, że pamiętamy o naszych lokalnych artystach, że są dla nas ważni, że wykorzystamy nasze możliwości lokalowe, techniczne, merytoryczne, informacyjne, wszystko czym dysponujemy, aby chociaż w minimalnym stopniu pomóc im w wychodzeniu z kryzysu, pomóc w powrocie do działań twórczych i w realizacji nowych projektów.

Rok Koszalińskiej Kultury będzie trwał przez dwanaście kolejnych miesięcy. W tym czasie, wspólnie z instytucjami kultury, Radą Kultury, Komisją Kultury i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego podjęte zostaną kroki wspierające lokalnych twórców i inicjatywy artystyczne. Chcemy jednak podkreślić, że katalog działań i partnerów jest otwarty. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych – twórców, organizacje pozarządowe, firmy, kluby, szkoły i uczelnie. Liczymy na to, że wspólnymi siłami uda nam się odkryć nowe kierunki funkcjonowania sektora kultury w Koszalinie.

Z treścią w/w Uchwały, także z propozycjami dotyczącymi obchodów Roku Koszalińskiej Kultury, można się zapoznać na naszej stronie internetowej www.koszalin.pl. Jednocześnie wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i kontaktu z Wydziałem Kultury i Spraw Społecznych – ul. Mickiewicza 26, tel. 94 348 87 07; 94 348 87 11; 94 348 87 14.

Mapa Koszalińskich Murali poleca się na spacer !

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z Mapą Koszalińskich Murali!

Jest to nowy projekt, którego inicjatorem jest Wydział Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Mapa jest jednym z zadań realizowanych w ramach obchodów Roku Koszalińskiej Kultury.

Pracując nad mapą podsumowaliśmy i sfotografowaliśmy murale i prace w technice sgraffito, które zlokalizowane są na terenie Koszalina. O wygląd mapy zadbał koszaliński grafik Łukasz Waberski. Znajdziecie w niej mniejsze trasy w poszczególnych częściach miasta, jedna zbiorczą mapę, a także kontakty do wykonawców poszczególnych prac.

Mapa będzie miała charakter otwarty. Istnieje prawdopodobieństwo, że nie dotarliśmy do wszystkich prac, zakładamy także powstawanie nowych. Wraz z publikacją zachęcamy mieszkańców do obserwacji najbliższej przestrzeni i zgłaszania nowych lokalizacji w formie elektronicznej na adres email: natalia.sulima@um.koszalin.pl lub anna.janiel@um.koszalin.pl

Bardzo dziękujemy za merytoryczne wsparcie przy tworzeniu Mapy Panu Andrzejowi Ciesielskiemu, Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi, Pani Jadwidze Kabacińskiej – Słowik, Archiwum Państwowemu w Koszalinie oraz członkom grupy Stary Koszalin Miłośnicy.

Mapa do pobrania poniżej (plik *.pdf).

Mapa Koszalińskich Murali

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku