Menu główne

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego i Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

 • POIiŚ - podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu "Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego"

  16.12.2022
  Gmina Miasto Koszalin jako Lider porozumienia 23 samorządów pozyskała dofinansowanie na opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 6.1  Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych została podpisana w dn. 8 grudniu 2022 r., natomiast prace nad dokumentem dotyczącym mobilności trwają już od lutego 2022 r.SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia i monitorowania. SUMP wspiera rozwój wszystkich środków transportu, przy jednoczesnym preferowaniu przejścia na bardziej przyjazne środowisku rozwiązania. Dąży się  do tego, aby wzrastała liczba użytkowników mobilności aktywnej i transportu publicznego. Zgodnie z wypracowaną wizją Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny będzie przestrzenią zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego zapewniającego bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców, uczestniczącego w kreowaniu lepszej jakości życia mieszkańców i współtworzonego przy ich udziale.Projekt nr POIS.06.01.00-00-0075/22 pn. „Wspólnie robimy więcej – SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-...
 • Konsultacje społeczne Strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF i SUMP w Koszalinie, Kołobrzegu i Białogardzie

  25.10.2022
  RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOKUMENTÓW:STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2021-2030PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA  KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2021-2030Nagranie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w KoszalinieFACEBOOK - KOSZALIN CENTRUM POMORZA[mg_picker:9373 fid:28745]
 • Konsultacje wyników warsztatów dotyczących Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz SUMP dla KKBOF

  07.07.2022
  Zakończyliśmy cykl spotkań warsztatowych dotyczących Strategii rozwoju ponadlokalnego oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF. W warsztatach uczestniczyło blisko 200 przedstawicieli urzędów, stowarzyszeń, przedsiębiorców, świata nauki i mieszkańców. Został wypracowany materiał obejmujący problemy, czynniki SWOT, cele strategiczne, kierunki działań oraz wiązki projektów.Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania sugestii i uwag w terminie do 12 lipca br. na adres: srp@um.koszalin.pl
 • Rozwój zrównoważonego transportu - ekologiczne i sprawne rozwiązania dla miast KKBOF

  27.05.2022
  Zrównoważona mobilność miejska to odpowiedź na główne wyzwania w rozwoju miast Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowanie konkurencyjnej gospodarki przy zachowaniu, a nawet podwyższaniu, jakości życia mieszkańców, harmonijne łączenie różnych środków transportu, uzupełnianie infrastruktury w celu bezpiecznego i wygodnego przemieszczania się pieszo, rowerem, komunikacją miejską, a także pociągiem - o tym jak to zrobić aby działało rozmawiali samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych podczas warsztatów fokusowych, które odbyły się w siedmiu miastach KKBOF: Koszalinie, Kołobrzegu, Białogardzie, Karlinie, Sianowie, Mielnie i Polanowie.Wnioski z dyskusji zostaną podsumowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, któy jest opracowywany w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KKBOF 2021-2030.[mg_picker:8838]
 • Trwają warsztaty merytoryczne nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego.

  23.05.2022
  Ponad 160 uczestników - przedsiębiorcy, działacze społeczni, pracownicy samorządowi a także mieszkańcy wzięło udział w warsztatach diagnostyczno-projektowych i dyskusji jak powinien wyglądać rozwój Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie stanu dróg, obiektów publicznych, działalności społecznej i gospodarczej. W sumie, przez ponad 12 godzin warsztatów w Koszalinie, Kołobrzegu i Białogardzie wspólnie wyznaczono kierunki działań i przedsięwzięcia konieczne do realizacji.Efekty prac zostaną ujęte w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Fukcjonalnego, która będzie gotowa w I kwartale 2023 r. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego KKBOF pozwoli na wykorzystanie środków unijnych dostępnych w perspektywie finansowej 2021-2027 przez 23 samorządy zrzeszone w ramach KKBOF, tj. Gmin: Będzino, Białogard, Miasto Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg, Miasto Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Rymań, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz Powiatów: Białogardzki, Kołobrzeski, Koszaliński.Ostatnie z cyklu spotkanie odbędzie się 30 czerwca br. w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie. Warszaty trwają od godz. 10.00 do 14..00.Zapraszamy do udziału.[mg_picker:8825]
 • Wspólnie rozwijajmy nasz region - weź udział w warsztatach

  05.05.2022
  Rozpoczęliśmy cykl warsztatów nad opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF. Serdecznie zapraszamy na najbliższe warsztaty, które odbędą się w Kołobrzegu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta; ul. Ratuszowa 13 w dniu 19.05.2022.Kolejne spotkania odbędą się w Białogardzie w Centrum Kultury; ul. 1 Maja 15 w terminie 20.05.2022  i w Koszalinie w sali konferencyjnej na terenie Hali widowiskowo-sportowej ; ul. Śniadeckich 4 w dniu 30.06.2022.Każde ze spotkań odbywa się w godzinach 10.00 - 14.00Podczas warsztatów będziemy rozmawiać o problemach i uwarunkowaniach rozwoju obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego. Wypracujemy wspólnie kierunki  działań i przedsięwzięcia konieczne do realizacji na naszym obszarze.Chęć udziału w warsztatach mogą Państwo zgłaszać pod adresem kkbof@respublic.pl lub pod numerem telefonu 781 068 570. Należy również wypełnić poniższy formularz:https://respublic.limesurvey.net/234124?lang=plWśród uczestników warsztatów rozlosujemy upominki.W lutym b.r. została podpisana umowa na opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego obszaru funkcjonalnego. Dokument ten będzie określał plany rozwoju w sferze: społecznej, gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej i środowiskowej. Przedmiotem prac będzie także plan rozwoju mobilności - warsztat w zakresie transportu: zbiorowego, kolejowego, indywidualnego, towarowego, rowerowego oraz ruchu pieszego.W ramach prac nad dokumentami mieszkańcy obszaru będą mogli wziąć udział w...

Strony

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku