Menu główne

TELEOPIEKA

 1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest realizowany od 01.05.2023r. do 31 grudnia 2023 r. w ramach modułu II

   

  Usługa „opieki na odległość” finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80% oraz środków własnych gminy.

  Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.
  Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Koszalin obejmuje swoim zakresem moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
  W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

  Uczestnikami Programu mogą być osoby:

  • mieszkające na terenie Gminy Koszalin
  • które ukończyły 60 lat,
  • samotne lub zamieszkujące z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu

  Szczegóły dot. realizacji zadania znajdują się w treści Programu.

  Podstawa prawna

  Program „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Miasto Koszalin – edycja 2024”, zwany dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

  Dokumenty do pobrania w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów 2024:

  Pobierz:Zgłoszenie do usługi teleopieki

  Pobierz : Regulamin teleopieki KWS

 1. Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie świadczy regularną usługę „Teleopieka domowa”, dla mieszkańców Koszalina w wieku 60+, w miejscu ich zamieszkania.

Usługa „Teleopieki domowej” ma na celu udzielenie wsparcia osobom w podeszłym wieku, samotnym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym, usługa jest bezpłatna.

Warunkiem korzystania z usługi „Teleopieki domowej” jest posiadanie:

 • umiejętność obsługi opaski z przyciskiem SOS,

 • użytkowanie opaski w sposób zgodny z instrukcją obsługi,

 • brak przeciwwskazań medycznych do korzystania z opaski zgodnie jej przeznaczeniem w okresie trwania umowy,

 • odbycie szkolenia,

 • podanie niezbędnych danych do realizacji usługi.

Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej  dps.koszalin.ibip.pl

Wniosek w wersji papierowej  dostępny  w Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie, ul. L. Teligi 4, pokój nr 25, w godzinach: 08.30-12.00.

Kontakt telefoniczny:  (94) 717 05 37

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku