Menu główne

Teleopieka

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Miejscem złożenia dokumentów jest Dział Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, al. Monte Cassino 2 (II piętro, pokoje nr 214 – 219).
Usługi opiekuńcze świadczone są w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00.
Osobom samotnym  i  obłożnie chorym, całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji, zapewnia się opiekę do trzech razy w ciągu dnia, a także w dni wolne od pracy, w niedziele i święta.
Zakres usług opiekuńczych obejmuje:
a) czynności pielęgnacyjne – dbanie o higienę podopiecznego; pomoc przy myciu, kąpieli, ubieraniu; pomoc przy zmianie pozycji; podawanie posiłków, karmienie; zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;
b) czynności gospodarcze – zakup artykułów spożywczych; przygotowywanie posiłków, dostarczanie posiłku; zmiana bielizny pościelowej; utrzymanie w czystości naczyń stołowych; sprzątanie pomieszczeń sanitarnych;pranie lekkiej odzieży; palenie w piecu w okresie grzewczym;
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, kontakt z pracownikami służby zdrowia, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań.
Zakres usług opiekuńczych ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego.
Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.


TELEOPIEKA

Całodobowa opieka w miejscu zamieszkania dedykowana jest osobom:

  • będącym mieszkańcami Koszalina
  • w wieku 75 +

Wyposażenie Seniorów w telefon komórkowy oraz opaskę SOS umożliwia wezwanie pomocy w nagłych wypadkach po wciśnięciu przycisku SOS lub zastosowaniu dyspozycji głosowej.

Wniosek – Zgłoszenie do usługi teleopieki – należy składać w Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie ul. Teligi 4 – Dział Usług Opiekuńczych, pokój nr 127.

Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej: http://dps.koszalin.ibip.pl 

Kontakt telefoniczny: (94) 717 05 20, (94) 717 08 90.

logotyp

PROJEKT "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin"

                Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie „Zielony Taras”  w 2018 roku rozpocznie realizację projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektu i został wybrany do dofinansowania. Na realizację projektu została przyznana kwota dofinansowania wynosząca 726 815,32 złotych. Projekt realizowany będzie w latach 2018 - 2020.

                Celem głównym realizacji  projektu jest zabezpieczenie prawidłowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami świadczeń usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych  na terenie Gminy Miasta Koszalin. Wsparcie w projekcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, które ukończyły 60 rok życia. Z projektu skorzysta 15 osób w ramach usług opiekuńczych oraz 45 opiekunów faktycznych.

                W ramach projektu uczestnikom zostanie zapewnione kompleksowe wsparcie opiekuńcze. Zakres usług obejmował będzie czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, pomoc w kontakcie
z pracownikami służby zdrowia, pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych oraz podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań. Uczestnicy objęci będą także poradnictwem w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej.

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku