Menu główne

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw Droga S11

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „ Droga S11”

Uchwałą Nr VIII/61/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2007r. miasto Koszalin przystąpiło do Stowarzyszenia i przyjęło jego statut.

Celami Stowarzyszenia są:

1. wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia,

2. inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych  w Stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S11,

3. koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S11,

4. wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach,

5. realizacja  innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,

2. podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popierania wszelkich działań mających na celu budowę drogi ekspresowej S11,

3. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi gmin i powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych,

4. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu budowę drogi ekspresowej S11,

5. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków,

6. organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji,

7. upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w szczególności w prasie, radiu i telewizji,

8. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku