Menu główne

.

Uchwałą Nr LXXI/993/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 14 grudnia 2023 roku został przyjęty Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2023-2030. Program jest dokumentem strategicznym określającym kierunki działań Miasta Koszalina w zakresie ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również ich bliskiego otoczenia.

Poniżej umieszczony jest Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2023-2030 

Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2023-2030

Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022

Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022, za rok 2018

Tabele do wypełnienia przez Realizatorów Programu do sprawozdania za 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022, za rok 2019

Tabele do wypełnienia przez Realizatorów Programu do sprawozdania za 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022, za 2020 rok

Tabele do wypełnienia przez Realizatorów Programu do sprawozdania za 2021 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022, za 2021 rok

Tabele do wypełnienia przez realizatorów Programu do sprawozdania za 2022 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022, za 2022 rok

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku