Menu główne

Hanza

logo Związku Miast HanzeatyckichHANZA

www.hanse.org

Cel działania:

Hanza powstała w 1980 roku na I Zjeździe Miast Hanzeatyckich w Zwolle w Holandii. Jej celem jest kontynuacja tradycji XVI-wiecznej Hanzy, a przede wszystkim pielęgnowanie współpracy gospodarczej i kulturalnej pomiędzy miastami hanzeatyckimi.

Główne zadania Hanzy to:

1. prezentacja historycznych korzeni oraz współczesnego dorobku miast Hanzy,

2. pielęgnowanie wspólnoty hanzeatyckiej,

3. integracja miast związku, stymulowanie nawiązywania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich,

4. stworzenie forum wymiany inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i turystycznych,

5. prezentacja dorobku miast członkowskich,

6. działania w kierunku integracji osób niepełnosprawnych, ze światem ludzi zdrowych,

7. współpraca organizacji pozarządowych z miast hanzeatyckich.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku