Menu główne

KLUB RÓŻANY ZAKĄTEK SENIOR + W KOSZALINIE

Dane adresowe:

ul Łużycka 32

75-113 Koszalin

tel. (+48) 94 717 09 19

kierownik: Magdalena Niżyńska

kontakt e-mail: magdalena.nizynska@dpskoszalin.pl

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz: 7:00 – 15:00.

Klub Różany Zakątek „Senior+” w Koszalinie powstał w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020. Funkcjonuje od 2021 roku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025. Przeznaczony jest dla 20 mieszkańców Koszalina w wieku 60+, sprawnych w zakresie samoobsługi, którzy chcą w aktywny i ciekawy sposób spędzać czas. Zajęcia w Klubie odbywają od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Podstawowy celem Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja środowiska seniorów, w tym motywowanie do działań samopomocowych i wolontarystycznych na rzecz innych, włączanie seniorów do społeczności lokalnej poprzez organizację różnych form terapii i treningów.

Klub zapewnia w szczególności:

 • miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu, uwzględniając potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych,
 • stworzenie warunków do rozwoju integracji między seniorami,
 • stworzenie warunków do działań samopomocowych, wolontarystycznych,
 • prowadzenie działań na rzecz budowania więzi międzypokoleniowych,
 • dbałość o warunki do rozwoju samorządności uczestników Klubu,
 • organizację czasu wolnego,
 • działalność kulturalno – oświatową i edukacyjną,
 • udział w imprezach okolicznościowych, festynach rekreacyjno – sportowych, piknikach, wycieczkach,
 • uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne miasta,
 • dostęp do zimnych i ciepłych napojów, tj. wody, herbaty, kawy,
 • drobne przekąski przygotowane w ramach treningu kulinarnego.

Formy zajęć:

 • terapia zajęciowa (m. in. arteterapia, ergoterapia),
 • zajęcia usprawniające ruchowo,
 • trening kulinarny,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia rekreacyjne,
 • spacery i wycieczki,
 • muzykoterapia,
 • biblioterapia,
 • gry i zabawy edukacyjne,
 • spotkania wykładowe,
 • spotkania integracyjne, międzypokoleniowe.

Do dyspozycji seniorów jest sala klubowa pełniąca funkcję sali spotkań i terapii zajęciowej, wyposażona m. in. w stoły z krzesłami, kanapę, fotel, komody, telewizor oraz radioodtwarzacz. Osobna sala komputerowa dla seniorów posiada dwa stanowiska z komputerami. W pełni wyposażony aneks kuchenny wraz z pomieszczeniem do treningu kulinarnego pozwala na przygotowywanie posiłków w ramach zajęć, a także daje dostęp do ciepłych i zimnych napojów, tj. herbaty, kawy i wody. W Klubie znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szatnia.

Pobyt i udział w zajęciach Klubu jest bezpłatny.

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek osoby zainteresowanej

Dokumenty do pobrania, dostępne są na stronie internetowej: www.dps.koszalin.ibip.pl / zakładka Klub Różany Zakątek „Senior+” w Koszalinie / wymagane dokumenty.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Sekcja ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, al. Monte Cassino 2.

Zadanie współfinansowane ze środków MRPiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 oraz 2021-2025.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku