Menu główne

Organizacje pozarządowe


Koszalińskie Centrum Organizacji Pozarządowych                                                                (kliknięcie na ten link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl ,na której można uzyskać więcej informacji)

Oferty konkursowe i wyniki otwartych konkursów ofert:
Informacja dotyczaca udzielenia dotacji  dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dot. Domu Samotnej Matki  "Dar życia" w Koszalinie - utworzenie 13 nowych miejsc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)

Zaproszenia i informacje dla organizacji pozarządowych:


Program grantowy - Nowe relacje - Działanie na rzecz integracji osób z Ukrainy                                                                                                (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.nowerelacje.org )


oferta w zakresie wspierania działalnościi tworzenia zespołów dialogu obywatelskiego                                                                                   (klikniecie w link spowoduje otwarcie dokumentu pdf, w którym można znaleźć szczegóły oferty)


Informacja o naborze kandydatów do Zachodniopomorskier Rady Działalności Pozytku Publicznego na lata 2022-2025                              (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na strone Urzędu Marsząłkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego)


Informacja dotycząca programu grantowego #HelpUkraine 2022                                                                                  (klikniecie spowoduje przeniesienie na stronę www.avsipolska.org/helpukraine/)


Informacja dotycząca Programu mieszkaniowego dla osób z niepełnosprawnośccią                                                  (kliknięcie spowoduje przeniesienie na stronę www.gov.pl na której znaleźć można więcej szczegółowych informacji)


Informacja dotycząca planowanych terminównaboru do Programu LIFE 2022r.                                                           (klikniecie spowoduje przeniesienie do strony www.gov.pl, na której znajdują sie terminu naborów do Programu)


Informacja dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy (stowarzyszenia) (fundacje)                                            (klikniecie spowoduje otworzenie plików pdf, ktore zawierają szczegółowe informacje)


Informacja dotycząca nowych przepisów w zakresie działalności Organizacji pozarządowych                             (kliknięcie otworzy plik pdf zawierający szczegółowe informacje)


Festiwale Organizacji pozarządowych w Koszalinie                                                                                                       (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie do strony www.pracowniapozarządowa.pl na której mozna znaleźć szczegółowe informacje z organizowanych festiwali organizacji pozarządowych)


Konsultacje:

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie z Organizacjami Pozarządowymi                (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)Działalność Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie:

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego:                                                                                     (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie na stronę www.bip.koszalin.pl na której można uzyskać więcej informacji)
 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku