Menu główne

Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020

Gmina Będzino
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Karlino
Gmina Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Miasto Gmina Koszalin
Gmina Manowo
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Sianów
Gmina Siemyśl
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie

29 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1026/16 pozytywnie zaopiniował Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie możliwości finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Wraz z pozytywnym zaopiniowaniem Strategii ZIT KKBOF został zaktualizowany załącznik 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych – Wykaz projektów w ramach trybu pozakonkursowego poprzez dodanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Strategii ZIT KKBOF.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego znajduje się na stronie www.rpo.wzp.pl w podanym linku - LINK

Szczegółowe informacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.rpo.wzp.pl w podanym linku - LINK

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WZ znajduje się na stronie www.rpo.wzp.pl w podanym linku - LINK

Aktualny harmonogram naborów o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2019 rok znajduje się na stronie www.rpo.wzp.pl  w podanym linku - LINK

Szczegółowe informacje dotyczące Harmonogramów znajdują się na stronie http://www.rpo.wzp.pl


Nieprawidłowości w realizacji projektów unijnych 

Nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy unijnych (realizację projektu), które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

Podmiotem gospodarczym, według prawa unijnego, jest każda osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu funduszy unijnych, z wyjątkiem państwa członkowskiego wykonującego swoje uprawnienia władzy publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące nieprawidłowości w realizacji projektów i ich konsekwencji znajdują się na stronach internetowych:

www.rpo.wzp.pl/nieprawidłowości

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm

http://www.oecd.org

www.antykorupcja.gov.pl


Promocja i Informacja w projektach unijnych

Promocja inwestycji, która uzyskała unijne wsparcie jest bardzo ważnym punktem realizacji każdego projektu. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących logotypów i dokumentów dotyczących zasad promocji i informacji znajdują się na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl/promocja


Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku