Menu główne

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA

 

logo SGPEP

www.pomerania.org.pl

Koszalin został przyjęty w poczet członków SGPE "Pomerania" w dniu 14 grudnia 2001 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, wybrany przez XXIII Zebranie Delegatów SGPEP w dniu 17 kwietnia 2019 roku

Wiceprezesem Stowarzyszenia został Sekretarz Miasta Tomasz Czuczak.

Cele Stowarzyszenia

 • wspieranie i rozwijanie samorządności gmin,
 • reprezentowanie interesów gmin,
 • wspomaganie współpracy między gminami,
 • pomaganie gminom w ich codziennej działalności,
 • informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej,
 • koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie.

Realizacja zadań i celów

Realizacja zadań i celów Stowarzyszenia odbywa się na wielu płaszczyznach:

 • poszukiwanie oraz pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania zadań, w tym również organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla wnioskodawców,
 • podejmowanie działań na rzecz promocji gmin i miast członkowskich Stowarzyszenia,
 • obsługa finansowa i merytoryczna programów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz organizacja szkoleń dla organizatorów i opiekunów wymiany,
 • kształcenie w zakresie problematyki Unii Europejskiej, 
 • pomoc w nawiązywaniu i rozwoju kontaktów, 
 • współpraca w strukturach Prezydium i rady Euroregionu Pomerania.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jest instytucją prowadzącą długofalową politykę edukacyjną w zakresie procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską, funduszy pomocowych oraz przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne w ramach współpracy transgranicznej.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku