Menu główne

Atuty inwestycyjne

 • Doskonała lokalizacja i dostępność komunikacyjna terenów strefowych:

   • sąsiedztwo drogi krajowej nr 6 (Szczecin - Gdańsk)

   • sąsiedztwo drogi krajowej nr 11 (Kołobrzeg – Poznań – Górny Śląsk)

   • niedaleko węzła drogi ekspresowych S6 oraz obwodnicy miejskiej łączącej drogę krajowa Nr 11 i drogę międzynarodową E-28 Berlin-Kaliningrad.

 • Infrastruktura techniczna:

   • woda,

   • kanalizacja deszczowa,

   • kanalziacja sanitarna.

 • Tereny inwestycyjne  w Podstrefie "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz działki inwestycyjne na terenie miasta przeznaczone m.in.:

   •  pod obiekty produkcyjne, 

   •  składy i magazyny

   •  usługi,

   •  zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną jak i jednorodzinną.

 • Wielkość działek dostowana do potrzeb inwestora. 

 • Możliwość zabudowy terenu od 50% do 75% powierzchni nieruchomosci, maksymalna wysokość zabudowy 25m.

 • Preferencje  w podatku dochodowym - przy uzyskaniu decyzji o wsparcia nowych inwestycji

 • Stały kontakt i pomoc przedstawiciela Urzędu przez cały proces inwestycyjnej (przy rozmowach i ustaleniach z gestorami mediów, przy uzyskaniu zezwolenia, pozwoleniu na budowę itd.) i w czasie prowadzenia już swojej działalności.Bliskość portów morskich

   • w Kołobrzegu – 45km,

   • w Darłowie 38km.

 • Pomoc przy zatrudnianiu osób – Urząd pomaga przy współpracy z PUP , który w ramach posiadanych środków organizuje szkolenia przyszłych pracowników

 • Możliwość utworzenia klas zawodowych w zakresie wykształcenia przyszłych pracowników pod konkretne potrzeby Inwestora.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku