Menu główne

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

Zgodnie z art. 26 ww. ustawy prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. W związku z powyższym  Rada Miejska w Koszalinie podjęła uchwałę nr VII/66/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie w ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wysokości 300 zł.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku