Menu główne

Dzienne domy pomocy

Dzienne domy pomocy

Dzienne domy pomocy przeznaczone są dla osób w wieku +60, będących mieszkańcami Koszalina, o ograniczonej sprawności psychofizycznej wymagających wsparcia ze względu na wiek, trudną sytuację materialną lub rodzinną, szukających kontaktu i przyjaźni oraz pragnących w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas.

1. Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” ul. Piłsudskiego 64, tel. 94- 34-19-267

2. Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior+” ul. Teligi 4, tel. 94 717 08 98

Więcej informacji na temat funkcjonowania i oferty dziennych domów pomocy można uzyskać na stronie: Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie

Środowiskowe domy samopomocy

1. Środowiskowe domy samopomocy przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, przewlekle chorych psychicznie lub z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz trudnościami w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym:

1). Środowiskowy Dom Samopomocy Filia „Odrodzenie”, ul. Odrodzenia 34, tel.: 94 341-92-71, 341-91-72,
2). Środowiskowy Dom Samopomocy Filia „Przyszłość”, ul. Zwycięstwa 119, tel.: 94 341-92-93.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności), mających trudności w samodzielnej egzystencji  i funkcjonowaniu społecznym.

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Budowniczych 6, tel.:  94 716 09 77.

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku