Menu główne

Stypendia sportowe

INFORMACJA

Urząd Miejski w Koszalinie informuje, że wnioski o przyznanie stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe na 2020 rok, będą przyjmowane do 30 października 2019 r.

Pondto informujemy, że kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe składają wnioski stypendialne na kancelarię podawczą UM w Koszalinie,
ul. Rynek Staromiejski 6-7 lub bezpośrednio do Referatu Kultury i Spraw Społecznych, ul. Mickiewicza 26, pok. nr 7.
 

Załączniki:
1. Zasady przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z 20.01.2011 r.
2. Zmiana zasad przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr XXIV 364/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie.

3. Zmiana zasad przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr XLVII/685/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie.

4. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego.
5. Oświadczenie stypendysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - (obowiazkowo do wypełnienia)
6. Klauzula informacyjna RODO - dotyczy umowy cywilnoprawnej na stypendia sportowe. - (obowiazkowo do wypełnienia)


Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Koszalina
za wybitne osiągnięcia w sporcie na 2019 rok.


W sali obrad Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie w dniu 13 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie  Prezydenta Miasta Koszalina ze stypendystami sportowymi.

W pierwszej fazie ocen wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na 2019 rok opiniowała Komisja stypendialna, która rozpatrzyła 29 wniosków.
Wnioski były podzielone w ramach trzech kategorii, tj. zawodnik, zawodnik niepełnosprawny i trener.

Komisja podjęła decyzję o wyborze osób z propozycją przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Koszalina zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe proponując stypendia dla 17 zawodników, w tym 5 zawodnikom niepełnosprawnym oraz 3 trenerom.

W budżecie miasta na 2019 rok na stypendia sportowe zabezpieczono środki w wysokości 80 000 zł. 

Skład Komisji Stypendialnej Prezydenta Miasta Koszalina

  1. Henryk Niski – Przewodniczący Rady Sportu                                   
  2. Leopold Ostrowski  – Radny Rady Miejskiej            
  3. Remigiusz Oszmian -  Członek Rady Sportu                                     
  4. Ryszard Fornalczyk -  Członek Rady Sportu
  5. Jerzy Krauze – Główny Specjalista ds. Sportu UM w Koszalinie 

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku