Menu główne

Stypendia sportowe

INFORMACJA

Urząd Miejski w Koszalinie informuje, że wnioski o przyznanie stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe w 2024 roku, będą przyjmowane do 30 października 2024 r.

Informujemy, że kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe składają wnioski stypendialne na kancelarię podawczą Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7. 

Załączniki:
1. Zasady przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z 20.01.2011 r.
2. Zmiana zasad w sprawie przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr XXIV 364/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie.

3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego.

4. Klauzula informacyjna RODO - dotyczy umowy cywilnoprawnej na stypendia sportowe. - (obowiazkowo do wypełnienia w momencie składania wniosku stypendialnego)

5. Oświadczenie stypendysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - (obowiazkowo do wypełnienia po decyzji Komisji Stypendiów Sportowych, przed podpisaniem umowy stypendialnej)Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia
w sporcie na 2024 rok wręczone!

Stypendia sportowe 2024 - foto zbiorowe ze stypendystami.

Foto: UM Koszalin - wręczenie stypendiów sportowych zawodnikom i trenerom.

Stypendyści - przywitanie  Stypendyści przy stole obrad RM

Foto: UM Koszalin - wręczenie stypendiów sportowych zawodnikom i trenerom.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników, w dniu 7 lutego 2024 r. w Sali obrad Rady Miejskiej pan Piotr Jedliński - Prezydent Miasta Koszalina przyznał stypendia ze wybitne osiągniecia w sporcie na 2024 rok.

Zgodnie z w/w uchwałą Prezydent Miasta powołał Komisję ds. stypendiów sportowych w składzie:

1. Ryszard Fornalczyk  – Przewodniczący Komisji, Członek Rady Sportu  
2. Remigiusz Oszmian -  Członek Rady Sportu
3. Jakub Kielar -  Członek Rady Sportu                                                                  
4. Leopold Ostrowski  – Radny Rady Miejskiej                                                       
5. Jerzy Krauze – Główny Specjalista ds. Sportu UM

Komisja spotkała się 29 stycznia 2024 r. i rozpatrzyła 35 wniosków, które były podzielone w ramach trzech kategorii, tj. zawodnik, zawodnik niepełnosprawny i trener. Komisja podjęła decyzję o wyborze stypendystów sportowych Prezydenta Miasta Koszalina w 2024 roku dla zawodników  oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników w 2023 roku , którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe proponując stypendia dla 23 osób, w tym dla 
16 zawodników, 4 zawodników niepełnosprawnych oraz 3 trenerów.

W ramach zaplanowanej kwoty na stypendia dla zawodników i trenerów w 2024 roku rozdysponowano środki w wysokości 79 800,00 zł.

Stypendyści 2024 - tabela

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku