Menu główne

Stypendia sportowe

INFORMACJA

Urząd Miejski w Koszalinie informuje, że wnioski o przyznanie stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022 roku, będą przyjmowane do 30 października 2022 r.

Informujemy, że kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe składają wnioski stypendialne na kancelarię podawczą Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7. 

Załączniki:
1. Zasady przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z 20.01.2011 r.
2. Zmiana zasad przyznawania stypendiów sportowych - Uchwała Nr XXIV 364/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie.

3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego.
4. Oświadczenie stypendysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - (obowiazkowo do wypełnienia)
5. Klauzula informacyjna RODO - dotyczy umowy cywilnoprawnej na stypendia sportowe. - (obowiazkowo do wypełnienia)


Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Koszalina
za wybitne osiągnięcia w sporcie na 2023 rok.


Foto: UM Koszalin - wręczenie stypendiów sportowych zawodnikom i trenerom.

Informujemy, że zgodnie Uchwałą Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników  osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników, Piotr Jedliński - Prezydent Miasta Koszalina przyznał stypendia na 2023 rok.

Zgodnie z uchwałą Prezydent Miasta powołał Komisję ds. stypendiów sportowych w składzie:
1. Ryszard Fornalczyk  – Przewodniczący Komisji, Członek Rady Sportu  
2. Remigiusz Oszmian -  Członek Rady Sportu
3. Jakub Kielar -  Członek Rady Sportu                                                                  
4. Leopold Ostrowski  – Radny Rady Miejskiej                                                        
5. Jerzy Krauze – Główny Specjalista ds. Sportu UM

Komisja rozpatrzyła 28 wniosków, które były podzielone w ramach trzech kategorii, tj. zawodnik, zawodnik niepełnosprawny i trener.

Komisja podjęła decyzję o wyborze stypendystów sportowych Prezydenta Miasta Koszalina w 2023 roku dla zawodników i trenerów oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników w 2022 roku , którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe proponując stypendia dla 19 osób, w tym dla 11 zawodników, 5 zawodników niepełnosprawnych oraz 3 trenerom.

W budżecie miasta na 2023 rok na stypendia sportowe zabezpieczono środki w wysokości 70 000,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na stypendia dla zawodników i trenerów  w 2023 roku rozdysponowano środki w wysokości 69 600,00 zł.
 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku