Menu główne

Koszalin miastem zielonym

znak graficzny Koszalin znajduje się w krainie przyrodniczo - leśnej i jest prawdziwą 'oazą' przyrodniczo - krajobrazową, a to dzięki ogromnej powierzchni obszarów zajętych przez zieleń oraz wyróżniającą się ciekawą i bogatą szatą roślinną. Na obszarze Koszalina przeważa krajobraz rolniczy, urozmaicony lasami mieszanymi. Miasto zaliczane jest do najbardziej zielonych i czystych ekologicznie miast Polski. Ponad 40% ogólnej powierzchni Miasta zajmują zieleńce i parki oraz lasy mieszane bogate w buki, polską lianę - wiciokrzew pomorski, cis pospolity, modrzew europejski, dąb bezszypułkowy, jarząb brekinia, brzozę niską oraz bluszcz pospolity i fragment buczyny pomorskiej. Koszalin obejmuje ponad 98 km2 malowniczego terenu z 4 parkami w samym sercu miasta oraz z wznoszącą się na wysokość 137 m n.p.m. prastarą Górą Chełmską, pokrytą z dwóch stron gęstym lasem.

 

mapka pokazująca tereny zieloneMiasto nasycone zielenią, w którym istnieje wiele zielonych skwerów, na wschodzie kończy się w/w lasem Góry Chełmskiej, stanowiącym przyrodniczy obszar rekreacyjno-wypoczynkowy z wieloma alejkami spacerowymi, ścieżką edukacyjno-przyrodniczą, parkiem linowym i wieżą widokową (wysokość 31,5 m.), z której rozciąga się wspaniała panorama Koszalina i okolic, aż po Morze Bałtyckie. Częściowo w granicach Miasta leży rezerwat ornitologiczny „Jezioro Lubiatowskie”, obejmujące swym zasięgiem 300 ha wód i 70 ha bagien. Miasto okalają również rezerwaty „Jezioro Parnowskie” i rezerwat glebowego „Bielica” a od północy miasta brzegi Jeziora Jamno ( 9 pod względem wielkości jezioro w Polsce). Na najbardziej cennych przyrodniczo terenach wokół Koszalina utworzony został obszar chronionego krajobrazu pn. Koszaliński Pas Nadmorski.
  
Na podmokłych terenach, w pobliżu południowo zachodniego i południowego brzegu Jeziora Jamno występują lasy i bory bagienne na obszarze zwanym Wielki Łęg z rzadkim na terenie Pomorza zespołem z woskownicą europejską. W bliskości j. Jamno  znajdują swoje siedliska przedstawicieli fauny i flory, podlegający ochronie całkowitej bądź częściowej, w tym przedstawiciele gromady ptaków m.in orzeł bielik, czapla siwa, płazów: żaba śmieszka i flory – m.in.: kruszczyk szerokolistny, Storczyk – kukułka szerokolistna, wiciokrzew pomorski, kalina koralowa, lilia bulwkowata.

Koszalin – Miasto Zielone i gmina przyjazna środowisku – słynie z pięknych parków i czystej wody. Miasto dysponuje 7 parkami spacerowo - wypoczynkowymi i 34 zieleńcami (w tym 5 parków i 2 zieleńce wpisane do rejestru zabytków) oraz 2 rezerwatami przyrody i ogrodami działkowymi, okalającymi Miasto.

Przez środek Miasta ciągnie się zabytkowy Park im. Książąt Pomorskich, w którym większość stanowią liczące kilkadziesiąt i kilkaset lat drzewa, z których wiele uznano za okazy pomnikowe. Ponadto występują duże skupiska zieleni w postaci kompleksu lasów państwowych i lasu komunalnego - jako obszar chronionego krajobrazu, rezerwatu przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, cmentarza, ogrodów, zieleńców, zieleni osiedlowej     i zieleni przyulicznej. 

Najładniejszym i najpopularniejszym jest Park Książąt Pomorskich 'A' o powierzchni 6,70 ha , w tym staw i rzeka Dzierżęcinka o pow. 1,50 ha. Park stanowi część zwartego ciągu zieleni, przebiegającego przez Miasto od ulicy Rzecznej - do ulicy Kutrzeby. Czas powstania określa się na lata 1602-1816. Zakończenie zagospodarowania datuje się na lata 1933-1934. Na terenie parku znajdują się najpiękniejsze i najstarsze drzewa Koszalina. Wśród rodzimych drzew wielkie zainteresowanie wzbudza klon jawor o silnie rozwiniętej, tarasowatej nasadzie pnia. Jest to najstarsze drzewo Koszalina, pozostałość ogrodu zamkowego sprzed 300 lat.  Występują tutaj liczne gatunki obcego pochodzenia m.in. korkowiec amurski, tuż przy nim rośnie jedyny w Koszalinie egzemplarz magnolii drzewiastej. Unikatem na skalę całego Miasta jest cypryśnik błotny oraz miłorząb dwuklapowy, który jest jednym z dwóch okazów znajdujących się na terenie Miasta, a także aleja platanów klonolistnych. Ogółem wyróżniamy 124 gatunków i odmian drzew i krzewów.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku