Menu główne

Obiekty sportowe

Lista klubów i stowarzyszeń sportowych uprawnionych do bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych na terenie Koszalina w 2024 roku.


Lista klubów i stowarzyszeń sportowych uprawnionych do bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych na terenie Koszalina w 2024 roku.


Dostęp do infrastruktury sportowej na terenie miasta Koszalina opiera się w dużej mierze na obiektach administrowanych przez spółkę miejską Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie (www.zos.koszalin.pl oraz http://zos.koszalin.ibip.pl/public) , nr tel. (94) 721-60-10, tj.:

1. Park Wodny Koszalin przy ul. Rolnej 14, www.aquapark.koszalin.pl , facebook/Park Wodny Koszalin

2. Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie, www.hala.koszalin.pl , facebook/Hala Widowiskowo-Sportowa Koszalin

3. Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Jedności – Głowackiego, www.basen.koszalin.pl , facebook/Basen w Koszalinie

 • dwa baseny – niecka duża i mała,
 • hala sportowa.

4. Kompleks sportowo-rekreacyjny „Gwardia” przy ul. Fałata 34,

 • stadion sportowy,
 • hala sportowa,
 • boiska boczne,
 • skatepark,
 • hala sportów walki,
 • korty tenisowe,
 • sztuczne lodowisko.

5. Stadion lekkoatletyczny „Bałtyk” przy ul. Andersa 16 wraz z płytą główną i boiskiem ze sztuczną nawierzchnią zrealizowanym w ramach projektu „Euroboisko” oraz korty tenisowe,

6. Hala sportowa przy ul. Orlej 14,

7. Kompleks sportowo-rekreacyjny „Sportowa Dolina”, m.in.: boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, kort tenisowy ze ścianką treningową, skatepark, siłownia, stoły do tenisa stołowego, place zabaw,

8. Kompleksy boisk na Osiedlach Wenedów, Jamno-Łabusz, Raduszka i Unii Europejskiej oraz przy ul. Głowackiego zrealizowane w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,  facebook/Koszalińskie orliki

9. Zalew przy ul. Sybiraków - "Wodna Dolina",

10. Tereny podożynkowe przy ul. Orląt Lwowskich 26,

11. Park Robin Hooda przy ul. Stawisińskiego / Racławickiej.

12. Piknik Park przy ul. Kopernika u podnóżna Góry Chełmskiej.

Inne obiekty sportowo-rekreacyjne oddane w użytkowanie w drodze umowy najmu:

Inną, znaczącą grupę obiektów wchodzących w skład miejskiej infrastruktury sportowej stanowią obiekty przyszkolne, takie jak boiska o różnych funkcjach, hale sportowe czy tereny i urządzenia lekkoatletyczne. Zlokalizowane są one na terenach wszystkich koszalińskich szkół publicznych.

W roku 2008 wykonane zostały 2 kompleksy boisk wielofunkcyjnych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkołach Podstawowych Nr 10 i 17.

W latach 2009-2012 zrealizowano następnych 7 boisk w ramach wspomnianego programu przy Szkołach Podstawowych Nr 4 i 18, przy ul. Głowackiego oraz na Osiedlach Wenedów, Jamno-Łabusz, Raduszka i Unii Europejskiej.

Kolejną, liczną grupą obiektów sportowych na terenie Koszalina są boiska, stadiony, urządzenia sportowe i place zabaw znajdujące się na terenach koszalińskich osiedli i pozostające w zarządzaniu przez spółdzielnie mieszkaniowe i rady osiedli.

Dostęp do infrastruktury sportowej zapewniają również obiekty sportowe i inne dostosowane do potrzeb sportu i rekreacji, będące własnością podmiotów prywatnych.

Miasto Koszalin, na przestrzeni ostatnich lat, angażowało wiele własnych środków finansowych z przeznaczeniem na poprawę stanu i dostosowanie infrastruktury sportowej do potrzeb społecznych poprzez modernizacje, remonty i budowę nowych obiektów sportowych. Najważniejsze działania w tej dziedzinie to m.in.:

 • budowa parku wodnego - 82 mln zł,
 • budowa hali widowiskowo-sportowej - 43 mln zł,
 • modernizacja istniejącego stadionu „Bałtyk” – 13,3 mln zł, w tym m.in.: - płyta główna z bieżnią lekkoatletyczną – 5,6 mln zł, - boisko ze sztuczną nawierzchnią w ramach projektu „Euroboiska” – 3,6 mln zł, - budynek sanitarno-szatniowy przy płycie głównej – 2,3 mln zł, - korty tenisowe, w tym pawilon sanitarno-szatniowy – 1,3 mln zł,
 • budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Sportowa Dolina” – 3,1 mln zł,
 • budowa nowej hali sportów walki – 7,4 mln zł,
 • kapitalny remont i modernizacja koszalińskiej pływalni – 6,2 mln zł,
 • budowa sali gimnastycznej przy II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i bieżnią lekkoatletyczną - 4,3 mln zł,
 • remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Koszalinie – 470 tys. zł,
 • rozbudowa Ośrodka Szkolenia Taekwondo – 834 tys. zł,
 • realizacja 9 obiektów w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” – 12,8 mln zł,
 • budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 13 w Koszalinie – 3,1 mln zł,
 • budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 6 - 7,4 mln zł,
 • wykonanie mini boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 6 – 211 tys. zł,
 • oddanie do użytku parku linowego na terenie Góry Chełmskiej – 240 tys. zł,
 • budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 – 1,5 mln zł,
 • remont hali sportowej „Gwardia” – 1,7 mln zł,
 • budowa Skate Parku – 184 tys. zł,
 • budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 - 2,0 mln zł.
Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku