Menu główne

Koszalin w liczbach

Koszalin z uwagi na swój potencjał i rozwój stał się wizytówką gospodarczą regionu. Jest drugim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym w województwie, liczącym 107.321 

Miasto to oaza przyrody. Blisko 40% ogólnej powierzchni Koszalina zajmują zieleńce, parki i lasy wraz z terenami rekreacyjnymi obejmującymi Górę Chełmską. Obszar zajęty przez zieleń oraz bogactwo gatunków znajdujących się w Koszalinie pozwala miastu pretendować do miana wielkiego ogrodu botanicznego i zaliczane jest do tzw. miast zielonych.

O atrakcyjności inwestycyjnej Miasta świadczy ponad 18.150 podmiotów gospodarczych, z czego prawie 97% to firmy prywatne, w tym firmy z udziałem kapitału zagranicznego m.in. Espersen Polska Sp. z o.o. (Dania), Royal Greenland Seafood  Sp. z o.o. (Dania), Elfa Manufacturing Poland  Sp. z o.o. (Szwecja), Rotho Sp. z o.o. (Szwajcaria), Jeronimo Martins Polska S.A. (Portugalia), Schwarte-Milfor Sp. z o.o. (Niemcy)

Poniżej przedstawiamy Koszalin w liczbach, celem lepszego scharakteryzowania miasta. 

PODSTAWOWE DANE O KOSZALINIE

 • Powierzchnia w km2 - 98
 • Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 - 1 091

 • Liczba mieszkańców  - 107 321
  • kobiety - 56 816
  • mężczyźni - 50 505

 • Struktura demograficzna 
  • przedprodukcyjny - 16,10 %
  • produkcyjny - 58,00 %
  • poprodukcyjny - 25,90 %

 • Ruch naturalny ludności
  • Urodzenia - 1062
  • Zgony - 1104
  • Przyrost naturalny --42

 • Rynek pracy
  • Pracujący - 34 550
  • Bezrobotni zarejestrowani - 2 514
  • stopa bezrobocia zarejestrowanego 5,0
 • W % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych

  • kobiety - 53,5
  • osoby poniżej 25 roku życia - 6,0
  • pozostajacy bez pracy dłużej niż rok 39,5
 • Firmy

  • Podmioty w rejestrze REGON na 10 tys. ludności  - 1654
  • Spółki z udziałem kapitału zagranicznego - 264
 • Wynagrodzenie pracowników (miesiąc)

  • Minimalne krajowe wynagrodzenie  - 2.450,00 PLN
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Koszalinie  - 4.184,46 PLN
  • woj. zachodniopomorskim w sektorze przedsiębiorstw - 4.400,00  PLN
 • Transport

  • Drogi (powiatowe, gminne) o twardej nawierzchni -171 km
  • Ścieżki rowerowe - 77 km
  • Samochody os. na 1000 ludnośći - 524
  • Liczba taksówek - 520
 • Ceny mediów od 2016 r.

  • Woda  na cele mieszkalne  / na pozostałe cele - 3,31 PLN / 1m3,36 PLN/1m3
  • Kanalizacja - 4,59 PLN / 1m3
  • Energia elektryczna na cele przemysłowe - www.cenapradu.strefa.pl
  • Gaz na cele przemysłowe - www.pgnig.pl
 • Ceny uzbrojonych działek gruntowych (PLN netto/1 m2 )

  • Pod zabudowę produkcyjną - 70,00 - 90,00 PLN         
  • Pod zabudowę handlową, usługową - 150,00 -240,00 PLN        
  • Pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną - 120,00 - 200,00 PLN       
  • Pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną - 90,00 - 160,00 PLN
 • Ceny wynajmu nieruchomości (miesiąc)

  • Mieszkanie - 5,72 PLN /1m2
  • Biuro - 12,92 PLN / 1m2
  • Hala produkcyjna - 16,21 PLN / 1m2
  • Handel detaliczny, gastronomia - 26,64 PLN / 1m2
  • Usługi, handel hurtowy - 8,75 PLN / 1m2
  • Magazyny, składy - 3,22 PLN / 1m2

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku