Menu główne

Koszalin w liczbach

Koszalin z uwagi na swój potencjał i rozwój stał się wizytówką gospodarczą regionu. Jest drugim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym w województwie, liczącym 106.235

Miasto to oaza przyrody. Blisko 40% ogólnej powierzchni Koszalina zajmują zieleńce, parki i lasy wraz z terenami rekreacyjnymi obejmującymi Górę Chełmską. Obszar zajęty przez zieleń oraz bogactwo gatunków znajdujących się w Koszalinie pozwala miastu pretendować do miana wielkiego ogrodu botanicznego i zaliczane jest do tzw. miast zielonych.

O atrakcyjności inwestycyjnej Miasta świadczy ponad 17 915 podmiotów gospodarczych, z czego prawie 96% to firmy prywatne, w tym firmy z udziałem kapitału zagranicznego m.in Espersen Polska Sp. z o.o. (Dania), Elfa Manufacturing Poland  Sp. z o.o. (Szwecja), Rotho Sp. z o.o. (Szwajcaria), Jeronimo Martins Polska S.A. (Portugalia), Schwarte-Milfor Sp. z o.o. (Niemcy).

 

Powierzchnia w km2 - 105,5 

Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 – 1 080

Liczba mieszkańców  - 106 235

kobiety – 56 279

mężczyźni – 49 956

Struktura demograficzna

przedprodukcyjny – 17 631

produkcyjny – 59 752

poprodukcyjny – 28 852

Ruch naturalny ludności

Urodzenia - 910

Zgony – 1 344

Przyrost naturalny -  -434

Rynek pracy

Pracujący – 35 690

Bezrobotni zarejestrowani – 3 151

stopa bezrobocia zarejestrowanego 6,1

W % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych

kobiety – 50,6

osoby poniżej 25 roku życia – 6,8

pozostajacy bez pracy dłużej niż rok 37,3

długotrwale bezrobotni 1455 os., tj. 46,2%

Firmy

Podmioty w rejestrze REGON na 10 tys. ludności  - 1686

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego - 172

Wynagrodzenie pracowników (miesiąc)

Minimalne krajowe wynagrodzenie  - 3.100 PLN

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Koszalinie  - 4.973,23 PLN

woj. zachodniopomorskim w sektorze przedsiębiorstw – 5.593,68  PLN

Transport

Drogi (powiatowe, gminne) o twardej nawierzchni -    km

Ścieżki rowerowe – 88,1 km

Samochody os. na 1000 ludnośći – 569

Liczba taksówek – 588

Szkoły Wyższe:

Politechnika Koszalińska,
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) Filia w Koszalinie,
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych (KWSNH),
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ),
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku