Menu główne

Koszalin w liczbach

Koszalin z uwagi na swój potencjał i rozwój stał się wizytówką gospodarczą regionu. Jest drugim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym w województwie, liczącym 107.670 (stan na 31.12.2017 r.).

Miasto to oaza przyrody. Blisko 40% ogólnej powierzchni Koszalina zajmują zieleńce, parki i lasy wraz z terenami rekreacyjnymi obejmującymi Górę Chełmską. Obszar zajęty przez zieleń oraz bogactwo gatunków znajdujących się w Koszalinie pozwala miastu pretendować do miana wielkiego ogrodu botanicznego i zaliczane jest do tzw. miast zielonych.

O atrakcyjności inwestycyjnej Miasta świadczy ponad 18.150 podmiotów gospodarczych, z czego prawie 97% to firmy prywatne, w tym firmy z udziałem kapitału zagranicznego m.in. Espersen Polska Sp. z o.o. (Dania), Royal Greenland Seafood  Sp. z o.o. (Dania), Elfa Manufacturing Poland  Sp. z o.o. (Szwecja), Rotho Sp. z o.o. (Szwajcaria), Jeronimo Martins Polska S.A. (Portugalia), Schwarte-Milfor Sp. z o.o. (Niemcy)

Poniżej przedstawiamy Koszalin w liczbach, celem lepszego scharakteryzowania miasta. 

PODSTAWOWE DANE O KOSZALINIE

Powierzchnia w km2 - 98


Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 - 1 095


Liczba mieszkańców (2017 r.) - 107 670

kobiety - 56 961

mężczyźni - 50 709


Struktura demograficzna (2017 r.)

przedprodukcyjny - 16,00 %

produkcyjny - 58,90 %

poprodukcyjny - 25,10 %


Ruch naturalny ludności (2017 r.)

Urodzenia - 1082

Zgony - 1117

Przyrost naturalny --35


Firmy

Liczba podmiotów gospodarczych w 2017 r. - 18 084

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego - 264


Zatrudnienie

Liczba pracujących w 2017 r. - 33 640

Bezrobotni zarejestrowani - 2682

Stopa bezrobocia rejestrowanego - 5,40%


Wynagrodzenie pracowników (miesiąc)

Minimalne krajowe wynagrodzenie (2019 r.) - 2.250,00 PLN

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Koszalinie (2016 r.) - 3.820,63 PLN

woj. zachodniopomorskim w sektorze przedsiębiorstw (2016 r.) - 3.946,28  PLN


Transport - 2017 r.

Drogi (powiatowe, gminne) o twardej nawierzchni -174 km

Ścieżki rowerowe - 72 km

Samochody os. na 1000 ludnośći - 498

Liczba taksówek - 480

Ceny mediów od 2016 r.

Woda  na cele mieszkalne  / na pozostałe cele - 3,31 PLN / 1m3,36 PLN/1m3

Kanalizacja - 4,59 PLN / 1m3

Energia elektryczna na cele przemysłowe - www.cenapradu.strefa.pl

Gaz na cele przemysłowe - www.pgnig.pl


Ceny uzbrojonych działek gruntowych (PLN netto/1 m2 )

Pod zabudowę produkcyjną - 60,00 - 90,00 PLN         

Pod zabudowę handlową, usługową - 150,00 -240,00 PLN        

Pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną - 120,00 - 200,00 PLN       

Pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną - 90,00 - 160,00 PLN


Ceny wynajmu nieruchomości (miesiąc)

Mieszkanie - 5,72 PLN /1m2

Biuro - 12,92 PLN / 1m2

Hala produkcyjna - 16,21 PLN / 1m2

Handel detaliczny, gastronomia - 26,64 PLN / 1m2

Usługi, handel hurtowy - 8,75 PLN / 1m2

Magazyny, składy - 3,22 PLN / 1m2

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku