Menu główne

Koszalin w liczbach

Koszalin – miasto na prawach powiatu drugie co do wielkości miasto na Pomorzu Zachodnim, największe miasto regionu Środkowopomorskiego. Położone na Pobrzeżu Koszalińskim, nad rzeką Dzierżęcinką, nad jeziorami: Jamno i Lubiatowo Północne. Miasto to oaza przyrody. Blisko 40% ogólnej powierzchni Koszalina zajmują zieleńce, parki i lasy wraz z terenami rekreacyjnymi obejmującymi Górę Chełmską. Obszar zajęty przez zieleń oraz bogactwo gatunków znajdujących się w Koszalinie pozwala miastu pretendować do miana wielkiego ogrodu botanicznego i zaliczane jest do tzw. miast zielonych. Na terenie miasta ustanowiono podstrefę Koszalin – Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która obejmuje 21 kompleksów o łącznej powierzchni 105,05 ha. Teren podstrefy zlokalizowany jest w przemysłowej części miasta wzdłuż południowej granicy miasta (rejon ulic: Mieszka I, BOWiD i Strefowa). O atrakcyjności inwestycyjnej Miasta świadczy ponad 17 915 podmiotów gospodarczych, z czego prawie 96% to firmy prywatne, w tym firmy z udziałem kapitału zagranicznego m.in Espersen Polska Sp. z o.o. (Dania), Elfa Manufacturing Poland  Sp. z o.o. (Szwecja), Rotho Sp. z o.o. (Szwajcaria), Jeronimo Martins Polska S.A. (Portugalia), Schwarte-Milfor Sp. z o.o. (Niemcy).


 • Powierzchnia w km2 - 105,5

 • Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 – 1 067

 • Liczba mieszkańców  - 104 891

  • kobiety – 55 484

  • mężczyźni – 49 407

 • Udział % w liczbie ludności ogólnej osób:

  • osób w wieku przedprodukcyjnym - 16,1

  • osób w wieku produkcyjnym - 56,9

  • osób w wieku poprodukcyjnym - 27,1

 • Przyrost naturalny - -593

 • Saldo migracji ogółem - -165

 • Rynek Pracy

  • Pracujący – 34 951

  • Stopa % bezrobocia zarejestrowanego - 4,7

  • Podmioty w rejestrze REGON na 10 tys. ludności  -  3055,3

  • Spółki z udziałem kapitału zagranicznego - 172

 • Placówki edukacyjne:

  • Żłobki - 26

  • Placówki wychowania przedszkolnego - 43

  • Szkoły podstawowe - 24

  • Zasadnicze szkoły zawodowe... - 8

  • Licea ogólnokształcące - 11

  • Technika i ogólnokształcące szkoły artystyczne - 14

  • Szkoły wyższe - 3

 • Drogi i ransport

  • Drogi publiczne o twardej nawierzchni powiatowe [km] - 67,8

  • Drogi publiczne o twardej nawierzchni gminne [km] - 112,0

  • Samochody osobowe zarejestowane na 1000 ludności [szt.] - 592,4

  • Drogi dla rowerów [km] - 96,2Źródło: GUS
Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku