Menu główne

Koszalin w liczbach

Koszalin z uwagi na swój potencjał i rozwój stał się wizytówką gospodarczą regionu. Jest drugim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym w województwie, liczącym 107.680 (stan na 31.12.2016 r.).

Miasto to oaza przyrody. Blisko 40% ogólnej powierzchni Koszalina zajmują zieleńce, parki i lasy wraz z terenami rekreacyjnymi obejmującymi Górę Chełmską. Obszar zajęty przez zieleń oraz bogactwo gatunków znajdujących się w Koszalinie pozwala miastu pretendować do miana wielkiego ogrodu botanicznego i zaliczane jest do tzw. miast zielonych.

O atrakcyjności inwestycyjnej Miasta świadczy ponad 18.150 podmiotów gospodarczych, z czego prawie 97% to firmy prywatne, w tym firmy z udziałem kapitału zagranicznego m.in. Espersen Polska Sp. z o.o. (Dania), Royal Greenland Seafood  Sp. z o.o. (Dania), Elfa Manufacturing Poland  Sp. z o.o. (Szwecja), Rotho Sp. z o.o. (Szwajcaria), Jeronimo Martins Polska S.A. (Portugalia), Schwarte-Milfor Sp. z o.o. (Niemcy)

Poniżej przedstawiamy Koszalin w liczbach, celem lepszego scharakteryzowania miasta. 

PODSTAWOWE DANE O KOSZALINIE

Powierzchnia w km2                                                            98

Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2        1 095

Liczba mieszkańców (2016r.)                       107 680

             - kobiety                                           56 903

             - mężczyźni                                      50 777

Średnia wieku mieszkańców                                   43,4 lat

Struktura demograficzna (2016r.)

- przedprodukcyjny                                                   15,80 %

- produkcyjny                                                                59,90 %

- poprodukcyjny                                                          24,30 %


Firmy

Liczba podmiotów gospodarczych w 2016 r.               18 167

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego                    264

Zatrudnienie

Liczba pracujących w 2015 r.                                               33 088

Stopa bezrobocia rejestrowanego (XI.2017)

Miasto Koszalin                                                                            6,00%

Wynagrodzenie pracowników (miesiąc)

Minimalne krajowe wynagrodzenie (2016 r.)                                         2.100,00 PLN

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Koszalinie (2016r.)                   3.820,63 PLN

woj. zachodniopomorskim w sektorze przedsiębiorstw (2016.)              3.946,28  PLN


Ceny mediów od 2016 r.

Woda  na cele mieszkalne  / na pozostałe cele                                                        3,31 PLN / 1m3,36 PLN/1m3

Kanalizacja                                                                                                                                    4,59 PLN / 1m3

Energia elektryczna na cele przemysłowe                                                                 www.cenapradu.strefa.pl

Gaz na cele przemysłowe                                                                                                       www.pgnig.pl

Ceny uzbrojonych działek gruntowych (PLN netto/1 m2 )

Pod zabudowę produkcyjną                                                                                          60,00 - 90,00 PLN         

Pod zabudowę handlową, usługową                                                                    150,00 -240,00 PLN        

Pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną                                                         120,00 - 200,00 PLN       

Pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną                                                           90,00 - 160,00 PLN

Ceny wynajmu nieruchomości (miesiąc)

Mieszkanie                                                                                                                         5,72 PLN /1m2

Biuro                                                                                                                                    12,92 PLN / 1m2

Hala produkcyjna                                                                                                          16,21 PLN / 1m2

Handel detaliczny, gastronomia                                                                           26,64 PLN / 1m2

Usługi, handel hurtowy                                                                                              8,75 PLN / 1m2

Magazyny, składy                                                                                                          3,22 PLN / 1m2

 

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku