Menu główne

ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU SENIOR + MODUŁ II


flaga i godło

Projekt dofinansowany ze środków MRiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2023 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” Moduł II.

Uzyskano dofinansowanie 108.000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 370.120,00 zł.

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Szczegóły dot. realizacji zadania znajdują się w treści Programu.
Podstawa prawna

Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz. 10

W Koszalinie program jest realizowany przez:

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie
ul. Leonida Teligi 4,75-206 Koszalin
Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior+"
Kierownik- Magdalena Niżyńska
tel. (94) 717-08-98, pokój nr 3
e-mail: magdalena.nizynska@dpskoszalin.pl


ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA KLUBU SENIOR+ MODUŁ II

flaga i godło

Projekt dofinansowany ze środków MRiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2023 „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” Moduł II.

Uzyskano dofinansowanie 38.400,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 264.810,00 zł.

Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025
Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Szczegóły dot. realizacji zadania znajdują się w treści Programu.

W Koszalinie program jest realizowany przez:

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie
ul. Leonida Teligi 4,75-206 Koszalin


Klub Różany Zakątek  "Senior+"
ul. Łużycka 32,75-113 Koszalin
Kierownik- Magdalena Niżyńska
tel. (94) 717 09 19 e-mail: magdalena.nizynska@dpskoszalin.pl

Podstawa prawna
Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz. 10


flaga i godło

Projekt dofinansowany ze środków MRiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2022 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” Moduł II.

Uzyskano dofinansowanie 116.640,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 336.030,00 zł.

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Szczegóły dot. realizacji zadania znajdują się w treści Programu.
Podstawa prawna

Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz. 10

W Koszalinie program jest realizowany przez:

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie
ul. Leonida Teligi 4,75-206 Koszalin
Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior+"
Kierownik- Magdalena Niżyńska
tel. (94) 717-08-98, pokój nr 3
e-mail: magdalena.nizynska@dpskoszalin.pl


ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA KLUBU SENIOR+ MODUŁ II

flaga i godło

Projekt dofinansowany ze środków MRiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2022 „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” Moduł II.

Uzyskano dofinansowanie 38.880,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 236.960,00 zł.

Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025
Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Szczegóły dot. realizacji zadania znajdują się w treści Programu.

W Koszalinie program jest realizowany przez:

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie
ul. Leonida Teligi 4,75-206 Koszalin


Klub Różany Zakątek  "Senior+"
ul. Łużycka 32,75-113 Koszalin
Kierownik- Magdalena Niżyńska
tel. (94) 717 09 19 e-mail: magdalena.nizynska@dpskoszalin.pl

Podstawa prawna
Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz. 10


ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU SENIOR + MODUŁ II

flaga i godło

Projekt dofinansowany ze środków MRiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2021 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” Moduł II.

Uzyskano dofinansowanie 96.120,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 269.510,00 zł.

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Szczegóły dot. realizacji zadania znajdują się w treści Programu.
Podstawa prawna

Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz. 10

W Koszalinie program jest realizowany przez:

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie
ul. Leonida Teligi 4,75-206 Koszalin
Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior+"
Kierownik- Magdalena Niżyńska
tel. (94) 717-08-98, pokój nr 3
e-mail: magdalena.nizynska@dpskoszalin.pl


ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA KLUBU SENIOR+ MODUŁ II

flaga i godło

Projekt dofinansowany ze środków MRiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2021 „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” Moduł II.

Uzyskano dofinansowanie 32.040,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 220.100,00 zł.

Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025
Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Szczegóły dot. realizacji zadania znajdują się w treści Programu.

W Koszalinie program jest realizowany przez:

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie
ul. Leonida Teligi 4,75-206 Koszalin


Klub Różany Zakątek "Senior+"
ul. Łużycka 32,75-113 Koszalin
Kierownik- Magdalena Niżyńska
tel. (94) 717 09 19 e-mail: magdalena.nizynska@dpskoszalin.pl

Podstawa prawna
Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz. 10


Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku