Menu główne

Gdzie się leczyć - wykaz NFZ


Wykaz świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie Miasta Koszalina

 

Wczesne wykrywanie raka piersi - Program profilaktyczny rak piersi etap podstawowy
w pracowni stacjonarnej

Badania przesiewowe wykonywane są w Koszalinie w:

 - Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Orla 2 - 94-346-00-33

 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MWS ul. Szpitalna 2 - 347-16-26

 

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 - 69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Powodem ponownego badania mogą być czynniki ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki ) oraz mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2.

Badanie mammograficzne jest bezpłatne, nie wymaga skierowania. Kobieta może się zgłosić na nie sama lub po otrzymaniu zaproszenia.

Na badanie należy przynieść poprzednio wykonane zdjęcia mammograficzne w celu porównania.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie:

http://www.nfz-szczecin.pl/wczesne_wykrywanie_raka_piersi.htm

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku