Menu główne

Dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej). Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”w Koszalinie otrzymał kwotę w wysokości 38 801,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń oraz zakupy, m.in.: na doposażenie Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego: poduszki, stoliki przyłóżkowe, lampy bakteriobójcze czy zakup materiałów do terapii zajęciowej.

Również decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego. zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych gmin i powiatów, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS. Dotacja ma być przeznaczona na przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez DPS. Kwota dotacji celowej to 51 735,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie na umowę zlecenie pielęgniarki oraz zakupy – bieżące doposażenie jednostki, m.in.: oczyszczacze powietrza, ssaki ,maseczki, dozowniki do dezynfekcji.Kwota drugiej dotacji celowej wynosi 52 664,00 zł i jest przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku