Menu główne

Wsparcie dla pielęgniarek COVID-19

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie otrzymał grant w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki finansowe to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musiały zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Ponadto DPS będzie mógł również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz mieszkańców. Na ten cel zostaną przeznaczone 4 167,66 zł. Łączna wartość otrzymanego wsparcia to kwota w wysokości 56 711,36 zł. Otrzymane środki będą wsparciem finansowym dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w warunkach epidemicznych, obciążonych ogromnym ryzykiem własnego zachorowania, którzy aktywnie pracują z osobami starszymi, chorymi, najbardziej narażonymi na zachorowania na COVID-19. Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku