Menu główne

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

flaga i godłoLogotyp projektu Polski Ład


1. „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie”

  • Całkowita wartość inwestycji: 5.605.303,97
  • Kwota dofinansowania: 4.294.000,00
  • Planowana data zakończenia projektu: 20.06.2023

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:
Budowa drogi dojazdowej o szerokości 5 m i długości ok. 990 m, chodnika o szerokości 2 m, pętli autobusowej, ok. 60 miejsc parkingowych przy pętli autobusowej oraz oświetlenia ulicznego. Droga stanowi dojazd do stadionu i Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej.

Cel projektu:
Inwestycja ułatwi dostęp mieszkańcom i turystom do Góry Chełmskiej a także sportu i rekreacji podnosząc atrakcyjność turystyczną Miasta i Regionu.

.

2. „Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie”,

  • Całkowita wartość inwestycji: 6.493.201,05
  • Kwota dofinansowania: 4.886.867,78
  • Planowana data zakończenia projektu: 25.12.2023

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:

Kompleksowy remont obiektu polegający m.in. na: umocnieniu skarp, wykonaniu zbrojeń i uzupełnieniu ubytków betonu podpór, ustroju nośnego i płyt, wykonaniu izolacji, odwodnieniu i dylatacji obiektu. Wyremontowane zostaną nawierzchnie, chodniki, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, zamontowane elementy wyposażenia takie jak balustrady i bariery ochronne.

Cel projektu:

Modernizacja krytycznego elementu infrastruktury transportowej Miasta poprawiająca dostępność transportową i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz wpływająca na wzrost atrakcyjności gospodarczej Miasta i regionu.

.

3. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej”

 

  • Całkowita wartość inwestycji: 34.773.633,37
  • Kwota dofinansowania: 30.000.000,00
  • Planowana data zakończenia projektu: 06.12.2024

 

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:

Kompleksowa przebudowa i rozbudowa odcinka ok. 1,2 km jezdni ul. Szczecińskiej od granic Koszalina do ul. Wołyńskiej do 2 pasów ruchu dla każdego kierunku ruchu, przebudowa i budowa trzech skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo z ulicami: BoWiD, Inwestorską i Wołyńską/ Ekonomiczną.

Cel projektu:

Modernizacja kluczowej arterii łączącej centrum Koszalina z najstarszą dzielnicą przemysłową oraz poprawa dostępu zewnętrznego do terenów inwestycyjnych – najnowszej części Kompleksu „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podnosząca atrakcyjność inwestycyjną miasta i zachęcająca przedsiębiorców do ulokowania i rozwoju swojej działalności w Koszalinie.

 

 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku