Menu główne

Nagrody za osiągnięcia sportowe

INFORMACJA

Zmiana Uchwały Nr XLIX/702/2014 w sprawie ustanawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia sportowe.

Urząd Miejski w Koszalinie informuje, że została podjęta nowa Uchwała Nr XLIX/702/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

W związku powyższym prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM wraz załącznikami dla osób uprawnionych do składania wniosków do UM w Koszalinie, Wydział Kultury i Spraw Społecznych, pok. nr 7.

Zgodnie z Uchwałą wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku.


Załączniki do pobrania:

1. Zasady i tryb ustanawania nagród i wyróznień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej - 30.10.2014r.


2. Zmiana zasad uchwały w sparwie zasad ustanawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej - 30.09.2018r.


3. Zał. Nr 1 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta - Zawodnik


4. Zał. Nr 2 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta - Trener, Instruktor, Animator, Działacz Sportu


5. UM Koszalin_Nagroda_Klauzula informacyjna RODO - nagroda dla zawodnika, trenera, instruktora, działacza sportu - (Obowiazkowo do zapoznania)

 

                                                             VII Koszalińska Gala Laurów Sportu – 2018


W dniu 06.04.2018 roku w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się VII Koszalińska Gala Laurów Sportu – 2018.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, Prezydent Miasta Koszalina powołał Komisję ds. Nagród Sportowych, która rozpatrzyła 121 wniosków. Wnioski nominowanych osób były oceniane w ramach pięciu kategorii:
1. Zawodnik
2. Zawodnik niepełnosprawny
3. Sporty zespołowe
4. Trener i działacz sportowy

Komisja ds. nagród sportowych Prezydenta Miasta Koszalina rozpatrzyła 121 wniosków. Łączna pula nagród wyniosła 60 000 złotych, która była zgodna z planem budżetu Miasta na 2018 rok.
Komisja zdecydowała, iż nagrody finansowe Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 roku otrzyma 88 osób, w tym:
70 zawodników, 17 trenerów oraz 1 działacz sportowy.

Ponadto w ramach VII Koszalińskiej Gali Laurów Sportu, Komisja  zaproponowała przyznanie nagród rzeczowych w postaci statuetek „NIKE” Walczaca w kategorii „Sportowiec Roku”, „Trener Roku” oraz „Działacz Sportowy Roku”.

Komisja wyłoniła kandydatów, a Prezydent Miasta Koszalina pozytywnie zaopiniował przyznanie tytułów i nagród rzeczowych następującym osobom:
1. Sportowcem Roku została Małgorzata Hołub-Kowalik (6 - raz z rzędu) z Klubu Lekkoatletycznego „Bałtyk” Koszalin za zdobycie brązowego medalu w sztafecie 4x400m podczas Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce w Londynie, brązowego medalu w sztafecie 4x400m podczas Halowych Mistrzostw Europy w Belgradzie oraz zdobycie dwóch złotych medali w biegu na 400m i 4x400m na Uniwersjadzie w Tajpej na Tajwanie.

2. Trenerem Roku, został Zbigniew Maksymiuk (5 - razy) z Klubu Lekkoatletycznego „Bałtyk” Koszalin, który od 15 lat trenuje Małgorzatę Hołub-Kowalik, jednocześnie, która nieprzerwanie od 2010 roku uzyskuje wysokie sukcesy sportowe w Polsce i na arenach międzynarodowych.

3. Działaczem Sportowym Roku” została Teresa Tałaj, jako wieloletni członk zarządu TKKF Koszalin, jednoczesnie założyciel „Klubu Olimpijczyka Jantar” w Koszalinie oraz współorganizatorka „Koszalińskiej Galerii Olimpijczyków i Paraolimpijczyków”, której inauguracja miała miejsce w październiku 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie.

           

               LISTA LAUREATÓW NAGRÓD W SPORCIE ZA 2017 ROK

 


Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku