Menu główne

Urząd Miejski

XI nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film” rozpoczął XI nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym.

Nabór wniosków zostanie zakończony w dniu 24.05.2019 r.

.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński,

Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal,

Przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Antoni Burzyński,

2 maja w ratuszu

2 maja w ratuszu

2 maja 2019 r. Urząd Miejski w Koszalinie pracuje jak w zwykły dzień roboczy, jedynie wydawanie korespondencji trwa do godz. 17.00

50 lat przy sztalugach

50 lat przy sztalugach

7 maja w Galerii Ratusz na I piętrze o godzinie 16.30 otwarta zostanie wystawa malarstwa Longiny Stańczyk „50 lat przy sztalugach”.

Odliczenia z pensji za strajk

Odliczenia z pensji za strajk

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński został poinformowany o oczekiwaniach strajkujących nauczycieli i dyrektorów o rozłożeniu na cztery raty odliczeń za strajk z pensji nauczycieli, którzy  znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

W tej sytuacji na indywidualne wnioski złożone przez nauczycieli, dyrektor placówki samodzielnie podejmie decyzję w tej sprawie.

Narodowe Święto Trzeciego Maja

Narodowe Święto Trzeciego Maja

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński

 

Dowódca Garnizonu Koszalin cz.p.o ppłk Wiesław Kawecki

 

Przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Antoni Burzyński

Nasi rówieśnicy, nasze miasta i regiony - Poznajmy się bliżej

Po raz kolejny,mamy zaszczyt zaprosić młodych twórców oraz  placówki kultury  i placówki oświatowe, do udziału w  osiemnastej  edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla młodzieży szkolnej pt: ,,Nasi rówieśnicy, nasze miasta  i regiony - Poznajmy się bliżej”.

Tomasz Czuczak wiceprezesem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

W dniu 17 kwietnia br. w Szczecinie odbyło się XXIII Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, podczas którego wybrano Zarząd na kolejną pięcioletnią kadencję, Prezesem Stowarzyszenia ponownie wybrany został Krzysztof Soska, natomiast na stanowisko wiceprezesa powołano  Tomasza Czuczaka, pełniącego dotąd funkcję Skarbnika Stowarzyszenia. Przypomnijmy, że zawodowo Tomasz Czuczak jest sekretarzem miasta Koszalina.

Konkurs Filharmonii Koszalińskiej

Konkurs Filharmonii Koszalińskiej

W związku z przypadającą 5 maja b.r. dwusetną rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki nosząca jego imię Filharmonia Koszalińska organizuje szereg przedsięwzięć – nie tylko muzycznych. Jednym z nich jest propozycja, skierowana do dzieci w wielu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zapraszamy je mianowicie do udziału w konkursie plastycznym, zatytułowanym „Ten zegar stary”, a wiążącym się w dowolny sposób z twórczością Stanisława Moniuszki.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Miasto Koszalin informuje, że zamierza przystąpić do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, których będzie beneficjentem.

Strony

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku