Menu główne

Urząd Miejski

Rozbudowa i przebudowa ul. Władysława IV

Prezydent Koszalina podpisał dokumeny w sprawie projektu Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6

Inwestor – Gmina Miasto Koszalin złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) .

Dokumentacja projektowa została opracowana przez:

Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

Tradycyjnie, jak co roku, koszalińscy uczniowie nudzić się podczas ferii nie będą. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy szereg atrakcji, które powinny wypełnić czas, który naormalnie spędzają w szkole. Poniżej lista atrakcji:

Zajęcia w Klubach Osiedlowych:

Klub „Kanion”, ul. Krzyżanowskiego 26,

Klub „Przylesie”, ul. Kornela Makuszyńskiego 2,

Koszalinianin nominowany do Oscara!

Łukasz Żal

Łukasz Żal, operator filmu "Zimna wojna", został nominowany do Oscara. W latach młodości filmowiec był uczniem, a później absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!

Kwalifikacja wojskowa 2019

Kwalifikacja wojskowa 2019

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2019 roku

o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

               

Syreny usłyszymy w południe

syreny

W sobotę, 19 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00 Koszalin po raz kolejny uczci pamięć Pawła Adamowicza, zmarłego w poniedziałek prezydenta Gdańska. O tej porze na jedną minutę zostaną włączone syreny alarmowe.

III sesja Rady Miejskiej

III sesja Rady Miejskiej

PORZĄDEK OBRAD

III sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

w dniu 24 stycznia 2019 roku

 

Miejsce obrad:

Prezydent przypomina

Koszaliński ratusz

Prezydent Koszalina przypomina, że 31 stycznia 2019 roku upływa termin składania przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wnoszenia opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prezydent Gdańska nie żyje

Paweł Adamowicz

Z wielkim bólem i wielkim niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, wieloletniego prezydenta Gdańska. Człowieka walczącego o wolność Polski w PRL-owskiej rzeczywistości, budującego później zręby samorządności i poświęcającego tej idei swoje życie.

Odszedł człowiek, którego szanowaliśmy i który zrobił dla Polski wiele dobrego. Był wzorem do naśladowania dla wielu samorządowców.

Uroczystości pogrzebowe uczennic SP 18

Uroczystości pogrzebowe uczennic SP 18

Uroczystości pogrzebowe w kościele pw. św. Kazimierza

Uroczystości rozpoczynają się o godz. 11.00.

10 stycznia - dyżur przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich

Dyżur przedstawiciela RPO

Dyżur Rzecznika Praw Obywatelskich

Strony

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku