Menu główne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Zakres usług, uzależniony od rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, obejmuje:

1)     czynności pielęgnacyjne – karmienie, mycie, ubieranie, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie odleżynom i odparzeniom itp.

2)     czynności gospodarcze – zakup artykułów spożywczych, przygotowanie posiłku lub jego dostarczanie, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, sanitarnego i pomieszczenia, w którym podopieczny przebywa, pranie odzieży, palenie w piecu itp.

3)     pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nadrzędnym celem przyznawanym przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest:

1)    kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,

2)    motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

3)    nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,

4)    asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,

5)    wspieranie psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jaką ponoszą świadczeniobiorcy, ustalana jest w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzależniona jest od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Więcej informacji nt. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych znajduje się na stronie Centrum Usług Społecznych w Koszalinie - KARTY USŁUG, formularze wniosków

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku