Menu główne

Puchary Prezydenta Miasta

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUCHARÓW (*)  PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA /DOTYCZY IMPREZ SPORTOWYCH/

1. W przyznawaniu Pucharów Prezydenta Miasta Koszalina pod uwagę będą brane następujące czynniki:  

• cel imprezy

• zasięg imprezy (lokalny, ponadlokalny, krajowy, międzynarodowy)

• dostępność (wstęp wolny, bilety, zaproszenia)

• planowana impreza otrzymała Patronat Prezydenta Koszalina

• organizacja wydarzenia sportowego odbywa się na terenie Gminy Miasto Koszalin

• liczba uczestników

• informacje o wcześniejszych edycjach imprezy i ich patronach

• informacje o patronatach medialnych, honorowych

• źródła finansowania (środki własne, sponsorzy, inne)

2. Termin złożenia wniosku o przyznanie Pucharów Prezydenta Miasta Koszalina nie może być krótszy niż 1 miesiąc przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.  

3.  W przypadku charakteru komercyjnego lub budzącego wątpliwości co do zasad zachowania etyki, Prezydent Miasta Koszalina nie obejmuje żadną z form wsparcia w ramach planowanego przedsięwzięcia sportowego.  

(*) REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUCHARÓW  W rozumieniu zapisu dotyczy zakupu - pucharów, medali, statuetek, dyplomów  oraz nagród rzeczowych.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku