Menu główne

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2023 MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Opieka Ty i Ja” z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 42, pokój 207.
Dofinansowanie projektu: 681 600,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 695 232,00 zł (w tym koszty obsługi).Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2)    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)   orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Zgłoszenia do programu są przyjmowane:

– osobiście lub przez członka rodziny/opiekuna
– telefonicznie577696130, 531964446

 

 

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku