Menu główne

GEA Tuchenhagen

GEA- Konkret i Stabilizacja

W związku z planowaną rozbudową fabryki, szukamy osoby, na stanowisko: Mechanik/Elektromechanik

 

Twoje główne zadania, to:

 • Utrzymanie sprawności działania maszyn i urządzeń produkcyjnych;
 • Wykonywanie napraw oraz przeglądów maszyn i urządzeń;
 • Prace związane z optymalizacją pracy maszyn;
 • Udział w projektach wdrażania nowych wyrobów i technologii;
 • Rozwój koleżeńskiej atmosfery.

Nasze oczekiwania:

 • Posiadasz wykształcenie zawodowe / średnie-techniczne;
 • Posiadasz uprawnienia SEP - w przypadku elektromechanika;
 • Posiadasz wiedzę mechaniczną i umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • Umiesz posługiwać się elektronarzędziami i narzędziami ręcznymi;
 • Możesz pracować w systemie 1-zmianowym (docelowo 2);
 • Jesteś osobą odpowiedzialną, sumienną, punktualną;
 • Lubisz rozwiązywać problemy;
 • Umiesz analizować stan maszyn, części zamiennych.

Czeka na Ciebie:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Specjalistyczne szkolenia;
 • Rozwój zawodowy w międzynarodowym koncernie z wysokimi standardami produkcji;
 • Zgrany zespół;
 • Świadczenia z ZFŚS;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • Multisport;
 • Nagrody jubileuszowe.

 

Operator CNC

Twoje główne zadania, to:

 • Dobór odpowiednich narzędzi skrawających na podstawie analizy programu sterującego dostarczonego przez Sekcję Technologii;
 • Obsługa obrabiarki CNC w zakresie uzbrojenia w narzędzia skrawające, produkcję wyrobów oraz kontrolę procesu skrawania;
 • Wprowadzanie poprawek do programów w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną;
 • Zachowanie wysokiej jakości wytwarzanych produktów w oparciu o obowiązujące standardy;
 • Dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego obrabiarki;
 • Rozwój koleżeńskiej atmosfery.

 

Nasze oczekiwania:

 • Posiadasz wykształcenie zawodowe / średnie;
 • Posiadasz ogólną wiedzę techniczną, umiejętność czytania rysunku technicznego i zdolności manualne;
 • Posiadasz doświadczenie w obsłudze maszyn CNC, kursy, szkolenia w tym kierunku;
 • Umiesz posługiwać się elektronarzędziami i narzędziami ręcznymi;
 • Możesz pracować w systemie 2. lub 3-zmianowym;
 • Jesteś osobą odpowiedzialną, sumienną, punktualną;
 • Umiesz i chcesz pracować w zespole.

Czeka na Ciebie:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Specjalistyczne szkolenia;
 • Rozwój zawodowy w międzynarodowym koncernie z wysokimi standardami produkcji;
 • Zgrany zespół;
 • Świadczenia z ZFŚS;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • Multisport;
 • Nagrody jubileuszowe.

 

Prosimy o przesyłanie CV pod adres e-mail: rekrutacja.produkcja@gea.com

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zgoda na przetwarzanie danych:

Aplikując o pracę w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie rekrutacyjne oświadcza Pan/Pani, że zapoznał/a się z poniższą Informacją Administratora Danych Osobowych oraz, że wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Jeżeli chcieliby Państwo, abyśmy zachowali Państwa dokumenty aplikacyjne w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie w CV dodatkowo następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji prowadzonych przez spółki grupy GEA w Polsce.” 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

1.Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych są spółki grupy GEA Group AG w Polsce wymienione poniżej w pkt 5.

2.Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.

3.Przekazane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji, a jeśli wyrazili Państwo zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pana/Pana udziałem.

4.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres trzech lat od daty przesłania aplikacji.

5.Podane dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tej spośród poniżej wymienionych spółek z grupy GEA i jej upoważnionym pracownikom, na rzecz której prowadzony jest dany proces rekrutacji i będącej potencjalnym pracodawcą tj.: GEA Process Engineering Sp. z o. o., GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o. o., GEA Food Solutions Poland Sp. z o. o., GEA Farm Technologies Sp. z o. o., GEA Refrigeration Poland Sp. z o.o., GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie umów zawartych przez spółki GEA w Polsce.

6.Pana/Pani dane osobowe, zawarte w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, będą archiwizowane (nie będąc przetwarzanymi w żaden inny sposób) przez okres 3 lat dla celów związanych z koniecznością ustalenia przebiegu procesu rekrutacji, w razie ewentualnych roszczeń dotyczących wyniku rekrutacji i/lub całego procesu.

7.Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8.Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

9.Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.W przypadku pytań lub żądania realizacji w/w praw mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: rekrutacja.produkcja@gea.com

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku