Menu główne

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

14.09.2021
Ludziki w kółku trzymające się za ręce

Dofinansowanie mogą otrzymać Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz zakup w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 20 września 2021 r. do 20 października 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 110 000 000 zł.

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu. Pełna dokumentacja konkursu: (link) Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację - PARP - Centrum Rozwoju MŚP
Fot: <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/ludzie'>Ludzie zdjęcie utworzone przez 8photo - pl.freepik.com</a>

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku