Menu główne

SPRAWY OBRONNE

DO ZADAŃ STANOWISKA SPRAW OBRONNYCH
należy prowadzenie spraw dotyczących:

  1. tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania oraz realizacji zadań obronnych wykonywanych w Mieście Koszalinie; koordynowania planowania i realizacji tych zadań w zakresie ustalonym przepisami;
  2. opracowywania planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Koszalina w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
  3. opracowywania planu przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne w Mieście Koszalinie;
  4. organizowania systemu stałych dyżurów w Mieście Koszalinie;
  5. przygotowania stanowisk kierowania w Mieście Koszalinie;
  6. wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS);
  7. planowania oraz nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na terenie Miasta Koszalina, w zakresie ustalonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. opracowywania założeń i prowadzenie akcji kurierskiej w Mieście Koszalinie;
  9. szkolenia obronnego, w tym koordynowania szkolenia obronnego organizowanego przez Spółki Komunalne i Miejskie Jednostki Organizacyjne.
  10. prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w Spółkach Komunalnych i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koszalinie

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku