Menu główne

Otoczenie biznesu: Strona 2 z 2

Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców

ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin
tel./fax. (+48 94) 342-27-70
e-mail:  zrzeszenie@zkip.pl
www.zkip.pl
Zrzeszenie jest społeczną organizacja samorządu gospodarczego – przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu, gastronomii i usług.

Zrzeszenie świadczy wszechstronne usługi dla swoich członków tj.:

  • prowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie wymogów podatkowych, ubezpieczeniowych,
  • udzielanie pomocy i porad w sprawach gospodarczych, zaopatrzeniowych, prawnych;
  • współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej w sprawach dotyczących członków i ochrony ich interesów;
  • czuwanie nad przestrzeganiem przez członków zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej.

Cech Rzemiosł Różnych
ul. Moniuszki 2, 75-557 Koszalin
Tel./Fax (+48 94) 340-43-45
e-mail: crr-koszalin@wp.pl
Jest społeczno-zawodową organizacją rzemiosła. Prowadzi działalność społeczno-organizacyjną, kulturalną i szkoleniową.

Loża Koszalińska – Business Centre Club

Kanclerz Loży Koszalińskiej / Wiceprezes Zarządu BCC
Wiesław Zinka
Siedziba
MEDEN-INMED Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2
75-847 Koszalin

www.bcc.org.pl/loze-regionalne/loza-koszalinska/

Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Bohaterów Warszawy 30, 75- 001 Koszalin 
Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców  jest dobrowolną, niezależną samorządną i trwałą organizacją związkową zrzeszającą mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na Pomorzu Zachodnim, a jednocześnie reprezentującą ogólnopolski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców na tym terenie. Celem i zadaniem Związku jest: reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, jak również organów Unii Europejskiej oraz ochrona ich praw i wolności gospodarczej.


Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku