Menu główne

OBRONA CYWILNA

OBRONA CYWILNA

"... określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak również zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania ..."

Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich
z dnia 12 grudnia 1949r
dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych

 

Ochrona przed ewentualnymi, niebezpiecznymi skutkami klęsk żywiołowych, katastrof oraz innymi zdarzeniami, powodowanymi siłami natury, celową działalnością człowieka w tym także wojną realizowana jest poprzez wykonywanie zadań „obrony cywilnej". Skierowana jest na ochronę ludności, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, jak również współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i usuwaniu ich skutków.
Ogólnie przyjętymi zadaniami obrony cywilnej jest:

 • wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie;
 • organizowanie ewakuacji ludności;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych;
 • przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń;
 • udzielanie poszkodowanych pomocy medycznej;
 • organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności;
 • ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania;
 • zabezpieczanie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji;
 • przygotowanie budowli ochronnych;
 • zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia;
 • doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomocy w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody;
 • doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi;
 • zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej;
 • walka z pożarami;
 • doraźna pomoc w grzebaniu zmarłych.

Obrona cywilna w czasie pokoju to działalność w zakresie:

 • planistycznym i organizacyjnym;
 • szkoleniowym;
 • powszechnej samoobrony.

BUDOWLE OCHRONNE                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Infografika dotycząca rodzajów budowli ochronnych - schrony, ukrycia, ukrycia doraźne.

Zestawienie budowli ochronnych miasta Koszalina.

Załączniki dotyczące budowli ochronnych miasta Koszalina:

1. "ZAŁĄCZNIK - TABELA DO DORAŻNEGO PRZYGOTOWANIA W ………"

Sygnały alarmowe i ostrzegwawcze

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku