Menu główne

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie

Prezydent Miasta z dniem 1 czerwca 2017 r. powołał członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na IV kadencję .

W skład Rady wchodzą następujące osoby:

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Koszalinie:

1) Izabela Wilke;

2) Anna Mętlewicz;

3) Artur Wezgraj.

Przedstawiciele Prezydenta Koszalina:

1) Tomasz Czuczak – Sekretarz Miasta;

2) Krzysztof Gliszczyński – Kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  1. Krzysztof Głowacki;
  2. Dorota Chałat;
  3. Sylwia Pawłowska-Sipak;
  4. Wanda Szuster;
  5. Monika Widocka;
  6. Roman Biłas;
  7. Barbara Mytnik;
  8. Rafał Klejbach.

Kadencja Rady trwa 3 lata. Najbliższe posiedzenie planowane jest na 26 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 w sali klubowej A Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku