Menu główne

Fundusze europejskie dla firm

WYSZUKIWARKA KONKURSÓW


FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA MIESIĄC MAJ 2019:

Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs ogólny) 01 kwi 19 01 lip 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=0%252525253FcHash%252525253D26&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54771&cHash=93b72590acb1a01fecce50817293850a 
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 01 kwi 19 01 lip 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=0%252525253FcHash%252525253D26&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54775&cHash=ec90d4bdb176702d2dc49bb56197bb44 
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfkat Seal of Excellence)  01 kwi 19 29 lis 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33297&L=54 
1.2 Sektorowe programy B+R (GAMEINN) 15 mar 19 14 cze 19 Sektorowe programy B+R https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33289&L=320  
1.2 Sektorowe programy B+R (INNOSTAL) 15 maj 19 18 sie 19 Sektorowe programy B+R https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-1-2-2019/ 
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs ogólny) 20 mar 19 28 lis 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy#dokumenty   
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 20 mar 19 28 lis 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#dokumenty 
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs ogólny) 17 kwi 19 07 sty 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 17 kwi 19 07 sty 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus
2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 05 mar 19 25 lip 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/Umi%C4%99dzynarodowienie%20Krajowych%20Klastr%C3%B3w%20Kluczowych#dokumenty 
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej  04 mar 19 14 cze 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/ochrona-wlasnosci-przemyslowej#dokumenty 
2.3.5 Design dla przedsiębiorców (konkurs ogólny) 04 mar 19 31 maj 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow#dokumenty 
2.3.5 Design dla przedsiębiorców (konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 04 mar 19 31 maj 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus#dokumenty 
4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim pn.                          „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”) 08 kwi 19 07 cze 19 Badania naukowe i prace rozwojowe  https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-4-1-1-2019/


Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny i Środowisko:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej 30 mar 19 28 maj 19 Energetyka http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wytwarzaniaenergiizodnawialnychrde/
1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 30 kwi 19 28 cze 19 Energetyka http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---v-konkurs/art,1,nabor-dla-dzialania-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu.html
1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 30 kwi 19 28 cze 19 Energetyka http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji---v-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-v-konkurs.html
1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 29 mar 19 27 maj 19 Energetyka https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-1-4-2019.html 
1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 29 mar 19 27 maj 19 Energetyka https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-2-4-2019.html
1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 29 mar 19 27 maj 19 Energetyka https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-3-3-2019.html


Aktualne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działanie/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
6.1  Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego  8.05.2019  10.06.2019 Rozwój firmy http://rpo-wup.wzp.pl/skorzystaj/nabory/61-uslugi-rozwojowe-skierowane-do-przedsiebiorcow-i-pracownikow-przedsiebiorstw-na-podstawie-systemu-popytowego
8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 8.05.2019 10.06.2019 Nauka i edukacja http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/86-wsparcie-szkol-i-placowek-prowadzacych-ksztalcenie-zawodowe-oraz-uczniow-uczestniczacych-w-ksztalceniu-zawodowym-i-osob-3
2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych 01.04.2019 30.05.2019 Transport http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/24-zrownowazona-multimodalna-mobilnosc-miejska-i-dzialania-adaptacyjne-lagodzace-zmiany-klimatu-w-ramach-kontraktow-samorzadowych-0
1.5  Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkur 30.04.2019 28.06.2019 turystyka http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/dzialania-15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-typ
1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu, Typ projektu 2. Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu  30.04.2019 28.06.2019 Rozwój firmy http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/116-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-instytucji-otoczenia-biznesu-typ-projektu-2-zwiekszenie-potencjalu-instytucji-otoczenia-biznesu
1.1  Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R. 2.05.2019 31.12.2019 Badania i rozwój http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-1-male-projekty-br-1
7.6  Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym - typ 1 27.04.2019 28.05.2019 inne http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/76-wsparcie-rozwoju-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-interesie-ogolnym-typ-1


Aktualne konkursy z POWER:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Instytucja Organizująca Konkurs Link do naboru
2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 01 kwi 19 31 maj 19 Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych Kancelaria Prezesta Rady Ministrów https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01219


Aktualne w ramach EWT i EIS:

Nazwa działanie/poddziałania Program Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
Edukacja Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska 19 marca 2019 28 maja 2019 likwidacja bariery językowej, oferta edukacyjna od kształcenia wczesnodziecięcego po uczenie się przez całe życie, wspólne projekty edukacyjne i działania wspierające zatrudnienie https://interreg5a.info/pl/
Innowacje i przedsiębiorczość, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, transport i mobilność Interreg Europa Środkowa 4 marca 2019 5 lipca 2019 przemysł 4.0/zaawansowana produkcja; przedsiębiorczość społeczna; efektywność energetyczna w kontekście renowacji budynków publicznych w miastach; mobilność niskowęglowa i jakość powietrza w miastach; adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku; zagrożone dziedzictwo kulturowe (budynki i miejsca); powiązania obszarów peryferyjnych i przygranicznych z sieciami i węzłami TEN-T CNC www.interreg-central.eu
Transport i mobilność Brandenburgia - Polska 7 marca 2019 31 maja 2019 koncepcje przygotowawcze na rzecz poprawy transgranicznej, przyjaznej środowisku komunikacji publicznej; wdrażanie nowych rozwiązań np.: bilety łączone, innowacyjne transgraniczne systemy komunikacji publicznej, rozszerzenie oferty multimodalnej; transgraniczna elektromobilność https://interregva-bb-pl.eu/pl/prad/Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku