Menu główne

Dla inwestorów

Koszalin z uwagi na swój potencjał i rozwój stał się wizytówką gospodarczą regionu. Jest drugim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym w województwie, liczącym 107.680 (stan na 31.12.2016 r.).

Miasto to oaza przyrody. Blisko 40% ogólnej powierzchni Koszalina zajmują zieleńce, parki i lasy wraz z terenami rekreacyjnymi obejmującymi Górę Chełmską. Obszar zajęty przez zieleń oraz bogactwo gatunków znajdujących się w Koszalinie pozwala miastu pretendować do miana wielkiego ogrodu botanicznego i zaliczane jest do tzw. miast zielonych.

O atrakcyjności inwestycyjnej Miasta świadczy ponad 18.150 podmiotów gospodarczych, z czego prawie 97% to firmy prywatne, w tym firmy z udziałem kapitału zagranicznego m.in. Espersen Polska Sp. z o.o. (Dania), Royal Greenland Seafood  Sp. z o.o. (Dania), Elfa Manufacturing Poland  Sp. z o.o. (Szwecja), Rotho Sp. z o.o. (Szwajcaria), Jeronimo Martins Polska S.A. (Portugalia), Schwarte-Milfor Sp. z o.o. (Niemcy)

Poniżej przedstawiamy Koszalin w liczbach, celem lepszego scharakteryzowania miasta. 

PODSTAWOWE DANE O KOSZALINIE

Liczba mieszkańców (2016r.)                       107 680

Średnia wieku mieszkańców                                   43,4 lat

Struktura demograficzna (2016r.)

- przedprodukcyjny                                                   15,80 %

- produkcyjny                                                                59,90 %

- poprodukcyjny                                                          24,30 %


Firmy

Liczba podmiotów gospodarczych w 2016 r.               18 167

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego                    264

Zatrudnienie

Liczba pracujących w 2015 r.                                               33 088

Stopa bezrobocia rejestrowanego (XI.2017)

Miasto Koszalin                                                                            6,00 %

Wynagrodzenie pracowników (miesięczne)

Minimalne krajowe wynagrodzenie (2016 r.)                                         2.100,00 PLN

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Koszalinie (2016r.)                   3.820,63 PLN

woj. zachodniopomorskim w sektorze przedsiębiorstw (2016.)              3.946,28  PLN

W Koszalinie działają cztery szkoły wyższe oraz kilka punktów zamiejscowych wyższych uczelni z innych miast, na których kształci się łącznie ok. 11.000 studentów.

  • Politechnika Koszalińska – jest największą uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym, kształci ok. 9.000 studentów,
  • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Filia w Koszalinie,
  • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku