Menu główne

Deklaracje o źródłach ciepła

Deklaracja o źródłach ciepła i spalania paliw – nowy obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości

Od 1 lipca 2021 roku właściciele oraz zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych muszą złożyć deklarację dot. źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli budynek posiada źródło ciepła lub spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Jeżeli dla całego budynku wielolokalowego jest jedno źródło ciepła lub źródło spalania paliw deklarację składa właściciel lub zarządca budynku czyli np. zarząd spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli mamy do czynienia z odrębnymi źródłami ciepła lub spalania paliw dla każdego z lokali deklarację składa właściciel lub zarządca lokalu.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu poprzez aplikację dostępną na stronie www.zone.gunb.gov.pl.  Żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
W przypadku braku możliwości złożenia deklaracji elektronicznie - deklarację można złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Gminy osobiście lub listownie.


Deklaracje do pobrania pod linkiem:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r., poz. 438).

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku