Menu główne

BEZPIECZEŃSTWO I IMPREZY MASOWE


Materiały do posiedzenia Wsólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 25 marca o godz. 11.00 w sali 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Materiały na posiedzenie:

1. "Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego w 2019 r." - >>>

2. „Sprawozdania z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w 2019 r.

3. „Sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 r.

4. „Informacja  Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r.

5. „Informacja z działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu na terenie miasta i powiatu koszalińskiego w 2019 r.”- >>>

6. „Informacja z działalności Straży Miejskiej w Koszalinie w 2019 r.” - >>>

7. Sprawozdanie z realizacji uchwały „Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019 – 2023 pt. „BEZPIECZNY KOSZALIN”
    za 2019 r. 
- >>>Zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego

dla organów administracji rządowej w województwie i samorządu terytorialnego

w sprawie działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego

w okresie zimy oraz ferii zimowych w 2020 roku w województwie zachodniopomorskim

pod nazwą BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2020”."


Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2023

"Bezpieczny Koszalin"Imprezy Masowe - dokumentacja

Imprezy Masowe  - dokumentacja (pliki do pobrania)


Rządowy program "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020


Inne linki dotyczące bezpieczeństwa:

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku