Menu główne

BEZPIECZEŃSTWO I IMPREZY MASOWE

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego w dniu 05.03.2019 r.

  • Porządek posiedzenia >>>
  • „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego w 2018 r." >>>
  • „Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w 2018 r." >>>
  • „Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2018 r.">>>
  • „Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r.">>>
  • Informacja z działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu na terenie miasta i powiatu koszalińskiego w 2018 r.">>>
  • „Informacja z działalności Straży Miejskiej w Koszalinie w 2018 r.">>>
  • Projektu „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019 – 2023 pt „BEZPIECZNY KOSZALIN"->>>
  • Informacja o przebiegu „ Ferii Zimowych" na terenie miasta i powiatu koszalińskiego >>>

Rządowy program "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020


Inne linki dotyczące bezpieczeństwa:

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku