Menu główne

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ

06.11.2019
Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI NADZWYCZANEJ

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE


Na wniosek Prezydenta Miasta Koszalina pana Piotra Jedlińskiego przewodniczący Rady Miejskiej pan Jan Kuriata zwołał XI sesję Rady Miejskiej w Koszalinie. Sesja odbędzie się 12 listopada 2019 r. o godz. 15:30. 

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej nr 300 Urzędu Miejskiego  w Koszalinie.

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku:

- opinia Komisji Spraw Społecznych

-  opinia Komisji Budżetu i Finansów

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020: 

– opinia Komisji Spraw Społecznych

4. Zamknięcie sesji.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku