Menu główne

Zaplanowano remonty kolejnych ulic w Koszalinie

21.07.2021
Na zdjęciu Prezydent Miasta na ul. Austriackiej

Zaplanowano remonty kolejnych dróg osiedlowych w Koszalinie: ul. Stefana Czarnieckiego, ul. Saperów, ul. Macieja i ul. Austriackiej.


Zakres robót na ul. Austriackiej: 

1) wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni (z płyt drogowych),

2) korytowanie wraz z wyprofilowaniem terenu,

3) wykonanie nawierzchni jezdni z płyt drogowych pełnych 300x150x15cm nowych i z odzysku składowanych na terenie Osiedla Unii Europejskiej – Zamawiający przewiduje wykonanie 2125 m2 nawierzchni z płyt pochodzących z demontażu,

4) wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego,

5) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

6) wykonanie rowów odparowujących,

7) wykonanie regulacji wysokościowej włazów kanałowych poprzez uwzględnienie wymiany istniejących włazów kanałowych na nowe: kanalizacja sanitarna – niewentylowane, a kanalizacja deszczowa wentylowane. Włazy klasy D o nośności 40 ton.

8) wykonanie regulacji zaworów wodociągowych i gazowych,

9) zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie i obsianie trawą,

10) wykonanie połączenia (płyty betonowe z demontażu) z istniejącymi odcinkami dróg nie objętymi inwestycją poprzez wykonanie najazdów i włączeń.

Wykonawcą inwestycji jest DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa z ceną 473 380,84 zł.


Remont ul. Macieja

Projekt obejmuje remont drogi gminnej z płyt drogowych typu Jomb w ul. Macieja. Zaprojektowano drogę na odcinku około 222 m z płyt JOMB w układzie pasowym (2 pasy x 1,0 m) z przerwą 0,8 m, wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr 15 cm. Na skrzyżowaniach zaprojektowano układanie płyt Jomb na całej powierzchni.

Wartość umowna robót: 78.787,10zł

 

Remont ul. Stefana Czarnieckiego

Zaprojektowano remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych w systemie pasowym oraz kruszywa. Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 102,3m. Szerokość remontowanej jezdni wynosi 3,6-7,4m. Powierzchnia remontowanej drogi: 476,5m2

Wartość umowna robót: 71.852,18zł

 

Remont ul. Saperów

Zaprojektowano remont ciągu pieszo jezdnego poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych w systemie pasowym oraz kruszywa. Długość remontowanego odcinka ciągu pieszo jezdnego wynosi 87,7 m, szerokość: 5m, powierzchnia remontu 436 m2

Wartość umowna robót: 69.260,53zł

 Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Spectrum S.C. Tomasz Lisowski Łukasz Gmerek z Koszalina. Termin ich wykonania mija 19 października 2021 r.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku