Menu główne

Zagroda Jamneńska już prawie gotowa!

28.12.2018
Zagroda Jamneńska już prawie gotowa!

Na mapie Koszalina pojawiła się nowa atrakcja turystyczna – znajdująca się na terenie Jamna stała wystawa prezentująca życie w historycznej Zagrodzie Jamneńskiej z XIX wieku. Będzie to jedna z większych atrakcji w regionie.

Wystawa, oparta o udostępnione przez Muzeum w Koszalinie obiekty historyczne z Jamna, została uzupełniona o specjalnie wykonane repliki niektórych urządzeń i elementów wyposażenia.

Oprócz wystawy wykonano i uruchomiono witrynę internetową (zagrodajamno.pl), a także  przygotowano materiały promocyjne. Koszt wspomnianych zadań wyniósł 656,4 tys. zł, z czego dofinansowanie z funduszy UE to 300,6 tys. zł.

Wystawa mieści się w chałupie kmiecej, która jest wierną rekonstrukcją budynku z XIX wieku. Wystawa przybliża codzienne życie rodziny w XIX w., ukazując wyjątkowość i niepowtarzalność kultury jamneńskiej, a także wysoko rozwinięty zmysł artystyczny i poczucie estetyki mieszkańców Jamna. Przejawiało  się ono m.in. wystawnością sprzętów, strojów i zdobnictwem typowym tylko dla Jamna.

Zamierzeniem wystawy jest też wypełnienie luki w ofercie turystycznej regionu. Jest  zachętą do   aktywności i odkrywania najbliższej okolicy oraz do poznania unikatowego dziedzictwa kulturowego samego Jamna. Uzupełnieniem wystawy są dwie aplikacje multimedialne” „Z julkami po chacie jamneńskiej” i „Z julkami po Jamnie”. Aplikacje pełnią rolę wirtualnego przewodnika po ekspozycji muzealnej w chacie i po Jamnie. Dodatkowo na terenie Jamna rozlokowano 10 tablic informacyjnych (totemów) wskazujących  pozostałości  historycznej zabudowy. Tablice te są wykorzystane w aplikacji „Z julkami po Jamnie”.

Wartość inwestycji wyniosła 4,58 mln zł. Została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Naturalne otoczenie człowieka; Działanie: Rozwój zasobów endogenicznych.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens z Koszalina.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński podkreślił, że będzie to kolejne interesujące miejsce edukacyjne mieszkańców Koszalina i regionu. Nauka będzie się odbywała w nowoczesny, interaktywny sposób. Zagroda Jamneńska jest zachętą do odkrywania najbliższej okolicy oraz do poznania w oryginalny sposób unikatowego dziedzictwa kulturowego samego Jamna. Dzięki Zagrodzie Jamneńskiej powiększy się oferta turystyczna regionu. - Poprzez odrestaurowany wcześniej kościół oraz kompleks Zagrody Jamneńskiej, w Jamnie stworzony zostanie doskonały efekt synergii, gdzie będzie można przenieść się do czasów świetności kultury jamneńskiej – podkreślał prezydent.

Dyrektor Muzeum w Koszalinie, Jerzy Buziałkowski poinformował, że Dział Etnografii w podległym mu Muzeum został rozbudowany, a także został wytypowany zespół osób przygotowanych do prowadzenia Zagrody Jamneńskiej, który kierowany będzie przez Ewę Pliszkę. Na terenie Zagrody prowadzone będą warsztaty etnograficzne skierowane do mieszkańców Koszalina i regionu. Będą odbywały się w cyklach miesięcznych i pierwsze ruszają już w styczniu 2019 roku. Ich celem będzie przybliżenie odwiedzającym kultury jamneńskiej a w szczególności technik budowania, zdobnictwa i stroju jamneńskiego oraz Kuchni Pomorza. Ponadto przez cały rok odbywać się tam będą jarmarki (pierwszy z nich planowany jest w okresie Wielkanocy) oraz warsztaty garncarskie, ponieważ w kompleksie znajduje się piec do wypalania gliny. W sezonie letnim będzie można wziąć udział w prelekcjach poświęconych kulturze jamnenskiej, dedykowanych turystom. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa planowane są sesje poświęcone różnym dziedzinom.

Oficjalne uruchomienie Zagrody Jamneńskiej planuje się przed Świętami Wielkanocnymi, podczas Jarmarku Jamneńskiego.

Zagroda Jamneńska już prawie gotowa!

Zagroda Jamneńska już prawie gotowa!

Zagroda Jamneńska już prawie gotowa!

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku