Menu główne

Wybory samorządowe 2018

15.10.2018
Wybory samorządowe 2018

Lokale obwodowych komisji wyborczych 21 października 2018 r. otwarte będą w godzinach od 07.00 do 21.00.

Na terenie Koszalina  utworzonych zostało 49 stałych obwodów głosowania oraz 5 obwodów odrębnych.

W porównaniu do ostatnich wyborów zmieniona została jedna siedziba obwodowej komisji wyborczej.  Obwód nr 33 mieści się obecnie w  Przedszkolu nr 21 przy ul. Połczyńskiej 55, a poprzednio mieścił się w Polskiej Spółkce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 55/57.

W dniu wyborów wyborcy niepełnosprawni i osoby starsze będą miały zapewniony transport – dowóz do lokali wyborczych.

Zgłoszenia dotyczące dowozu osób niepełnosprawnych przyjmowane są pod numerem telefonu 94 348-86-11 w godzinach pracy Urzędu, w dniu wyborów 94 348-88-52. 

 W dniu wyborów dyżur pełnić  będą:  Urzędnicy Wyborczy 94 348-39-01 oraz Miejska Komisja Wyborcza w Koszalinie 94 348-86-46.

Mieszkańcy Koszalina otrzymają 3 karty do głosowania:

  1. w wyborach do Rady Miejskiej w Koszalinie   
  2. w wyborach Prezydenta Miasta Koszalina      
  3. w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na www.bip.koszalin.pl – WYBORY SAMORZĄDOWE 2018.

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku