Menu główne

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

09.10.2019
Wybory do Sejmu i Senatu RP

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 13 października 2019 r. otwarte będą w godzinach od 07.00 do 21.00.

Na terenie Miasta utworzonych zostało 49 stałych obwodów głosowania oraz 5 odrębnych.

Siedziby komisji wyborczych są w tych samych miejscach, w których znajdowały się w maju br. w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W dniu wyborów wyborcy niepełnosprawni i osoby starsze będą miały zapewniony transport – dowóz do lokali wyborczych. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 94 348-86-11 - w godzinach pracy Urzędu, a w dniu wyborów 94 348-88-52. 

W dniu wyborów dyżur pełnić będą: Urzędnicy Wyborczy 94 348-39-01 oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 94 348-88-52.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na www.bip.koszalin.pl – w zakładce WYBORY DO SEJMU i SENATU RP 13 października 2019.   

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku