Menu główne

Spotkanie z delegacją z miasta partnerskiego Schwedt nad Odrą

15.01.2020

W dniu 14 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie gościła delegacja z miasta partnerskiego Schwedt nad Odrą z Niemiec w składzie:

 

Pani Annekathrin Hoppe, Radna Rady Miejskiej w Schwedt/Oder, Zastępca Burmistrza Schwedt nad Odrą;

Pani Andrea Schelhas, Kierownik Wydziału Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu; 

Pani Corina Müller, Kierownik Biura Burmistrza, Referat ds. Prasy i Public Relations, Rzecznik Prasowy Burmistrza;

Pan Hartmut Knispel, Prezes Stowarzyszenia ds. Partnerstwa Miast w Schwedt nad Odrą.

 

W spotkaniu z ramienia Urzędu Miasta wzięły udział następujące osoby:

- Przemysław Krzyżanowski- Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej;

- Tomasz Nowe- Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki;

- Paweł Strojek- Dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie;

- Monika Modła- Zastępca Dyrektora Centrum Kultury 105 w Koszalinie;

- Marzena Śmigielska – Kierownik Referatu Kultury i Sportu;

- Magdalena Rupek- pracownik Referatu Turystyki i Współpracy Zagranicznej Wydziału    Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki

- Izabela Wierucka- Tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

Celem spotkania było poszerzenie wzajemnej współpracy, oparte na promocji biznesu oraz aktywnej wymianie w dziedzinie sztuki, kultury i sportu. 

Podczas spotkania zostały poruszone tematy dotyczące Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Brandenburgii, organizowanego roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Wspierających Szkołę Muzyczną w Schwedt oraz Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pn: „Nasze Miasta, Nasze Regiony”, organizowanego rokrocznie przez Klub Osiedlowy „Bałtyk” w Koszalinie. Obie strony wyraziły gotowość do rozpropagowania obu przedsięwzięć wśród instytucji zajmujących się kulturą i sztuką w mieście, aby zachęcić dzieci i młodzież do czynnego udziału. 

Rozmowy dotyczyły także zainicjowania współpracy z Centrum Kultury 105 w Koszalinie zarówno w sferze projektów tzw. "miękkich", dotyczących wymiany kulturalnej, jak i projektów tzw. "twardych", dotyczących działań inwestycyjnych. 

Uznano również, że jednym z kierunków działań będzie wymiana w dziedzinie sportu, polegająca na uczestnictwie dzieci i młodzieży w turniejach pływackich, piłki nożnej, ręcznej bądź koszykowej, natomiast dorosłych w Biegu Wenedów oraz w Biegu, odbywającym się co roku we wrześniu w Parku Narodowym Dolnej Odry.

Zarówno Gospodarze jak i Goście spotkania uznali, że wymiana doświadczeń jest niezbędna dla obopólnego rozwoju. 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku