Menu główne

Przemysław Krzyżanowski zastępcą prezydenta

30.01.2015

Od 30 stycznia zastępcą Prezydenta Koszalina ds. społecznych jest Przemysław Krzyżanowski.

Przez dwa ostatnie lata Przemysław Krzyżanowski był wiceministrem edukacji narodowej odpowiedzialnym m.in. za współpracę ministerstwa z samorządami, podział subwencji oświatowej, status zawodowy nauczycieli. Pracował w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na zakończenie pracy w administracji rządowej szefowa MEN Joanna Kluzik – Rostkowska odznaczyła Przemysława Krzyżanowskiego najwyższym odznaczeniem resortowym – Medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznawanym za „zasługi dla polskiej oświaty”.

W jesiennych wyborach samorządowych Przemysław Krzyżanowski startował do Rady Miejskiej w Koszalinie zdobywając mandat radnego. Wcześniej (od 2008 do 2013 roku wiceprezydentem Koszalina ds. społecznych). Od 2000 roku szefował koszalińskiej oświacie jako dyrektor Wydziału Edukacji.

Przemysław Krzyżanowski to sprawny menedżer i samorządowiec.    Pod jego kierunkiem miasto Koszalin zdobyło trzykrotnie tytuły „Lidera zarządzania w samorządzie lokalnym”. W 2004 za projekt Koszaliński System Oświatowy, w 2007 za  Koszaliński System Oceny Przedszkoli i Szkół  oraz w 2011 za projekty „Działania na rzecz podniesienia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, „Kompleksowe badanie kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” oraz „Program wspierania uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych”.

Miasto zdobyło także dwukrotnie  I miejsce w konkursie „Samorząd na 6” (w 2007 i 2008 roku). J

Przemysław Krzyżanowski ma 48 lat. Urodził się w Szubinie. Jest absolwentem II LO im Władysława Broniewskiego w Koszalinie. Absolwent WSP w Słupsku.  Żonaty. Żona Anna jest nauczycielem i wicedyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. Ma dwóch synów:  Roberta i Grzegorza.

Oprócz pracy zawodowej ma również inne zainteresowania. Należy do nich  film, muzyka i turystyka.

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku